TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Az Efezusi levél 6. fejezetén gondolkozva zárjuk a tanulmányt. Felismerjük, hogy egyházunk Isten békéért harcoló serege.

Levelében az apostol Krisztus testeként (Ef 1:22-23; 4:11-16), Isten templomaként (Ef 2:19-22) és Krisztus menyasszonyaként/feleségeként (Ef 5:21-33) ábrázolja az egyházat, Ef 6:10-20 szakaszában pedig úgy mutatja be, mint az Úr hadserege, és lelkes, fegyverbe hívó beszédet mond. Olyan rész ez, ami sok jutalommal kecsegtet, de talán félre is érthető. Akkor értelmezzük félre Pál szavait, ha úgy gondoljuk, hogy fegyvert kell fognunk, vagy harciasan kell másokhoz állnunk. Az eddigiekben az apostol ugyanakkor az egységet, az építő beszédet és a jószívűséget hangsúlyozta (lásd különösen Ef 4:25–5:2). Isten jó hírét a békesség evangéliumának nevezi (Ef 6:15). Az élénk katonai hasonlat szerint az egyháznak nem a hagyományos értelemben vett módon kell háborúznia. Inkább békeharcban kell állnunk a gonosz elleni lelki háborúban! Pál a nagy küzdelem csataterére lépve arra szólít, hogy mi is álljunk be Isten hadseregébe. Ezt úgy kell tenni, hogy józan ésszel felmérjük a látható ellenséget, mivel sosem szabad alábecsülnünk az ellenünk felsorakozott erőket! Nem csupán emberi ellenfelekkel küzdünk, hanem „a gonoszság lelkei ellen, amelyek az ég magasságában vannak” (Ef 6:12, ÚRK), őket egy ravasz tábornok, az ördög vezeti (Ef 6:11). Ugyanakkor nem engedhetjük, hogy az ellenfeleink megfélemlítsenek bennünket! Az Úr velünk van a csatatéren (Ef 6:10), a rendelkezésünkre bocsátotta a legkiválóbb fegyvereit, a páncélzatát – „Isten teljes fegyverzetét” (Ef 6:11, ÚRK; vö. Ézs 59:15-17). Igazlelkűséget, igazságosságot, békességet, hitet, üdvösséget és a Lelkét adja nekünk (Ef 6:13-17). Nem vallunk kudarcot, ha Isten megy előttünk és ha tetőtől talpig az Ő fegyverzetét viseljük! Garantált a győzelem!

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Nem a tetteink mentenek meg bennünket. Mégis mit ért Pál azon, hogy „az ő alkotása vagyunk Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtve, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk” (Ef 2:10, ÚRK)? Mi tehát a jó cselekedeteink célja?

2) Az apostol azt írja: „Aki kéréseink és gondolataink mértékén felül is képes mindent bőségesen megtenni az ő bennünk munkálkodó ereje szerint” (Ef 3:20, ÚRK). Milyen erő munkálkodik bennünk? Hogyan mutatkozzon ez meg az életünkben?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 3. negyedév

Az Efézusi levél

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: