A SZÁMADÁS

Jézus szolgálatának a vége felé a tanítványok külön odamentek hozzá és megkérdezték tőle: „Mondd meg nekünk, mikor lesznek meg ezek, és mi lesz a jele eljövetelednek és a világvégének” (Mt 24:3, ÚRK)? Jézus válasza két fejezetben található. A 24. fejezet a világban minket körülvevő jelekről szól, a háborúkról, csapásokról stb. Majd a 25. fejezetben az egyház állapotát írja le a visszajövetele előtti időben. Három történettel érzékelteti ezeket a körülményeket. Az egyik a talentumok példázata, ami arról szól, hogyan használja fel Isten népe a tőle kapott ajándékokat.

Olvassuk el Mt 25:14-19 szakaszát! Ki az, aki távoli országba utazott? Kire bízta a vagyonát? Mit jelent a számadás (lásd Mt 25:19)?

Időnként úgy gondolunk a talentumokra, mint természetes adottságokra, pl. az éneklésre, a beszédre stb. Ám Lk 19:12-24 részében a gírákról szóló hasonló történet konkrétan említi a pénzt és az azzal való gazdálkodást. Ellen G. White kijelentette: „Láttam, hogy nem teljesen értjük a talentumokról szóló példázatot. A tanítványok azért kapták ezt a fontos tanítást, hogy ez az utolsó időben élő keresztények javára váljon. A talentumok nem csupán az igehirdetést és az Isten Igéjéből való tanítást jelképezik. A példázat mindazokra a földi javakra vonatkozik, amelyeket a népére bízott az Úr” (Testimonies for the Church. 1. köt. 197. o.).

Olvassuk el Mt 25:20-23 részét! Mit mond Isten azoknak, akik hűségesen kezelték a pénzét és támogatták az Ő ügyét? Mit jelent bemenni „a te uradnak örömébe” (Mt 25:23)?

Természetesnek tartjuk, ha azt gondoljuk, hogy a másik embernek több talentuma van, mint nekünk, ezért nagyobb felelősséggel is tartozik Istennek. Ám ebben a történetben az egy talentumos – a legkevesebb pénzzel rendelkező – az, aki hűtlennek bizonyult és elveszítette a mennyországot. Ahelyett, hogy mások felelősségére gondolnánk, figyeljünk inkább arra, amit Isten nekünk adott, és gondoljuk végig, hogyan tudnánk azt az Ő dicsőségére használni!

Mi lesz a sorsunk, amikor Isten számadásra hív?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 1. negyedév

Sáfárkodni, amíg a Gazda vissza nem tér

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: