LELKI IZRAEL

Az Úr az ókori Izrael hibái és kudarcai dacára sem állt el tervétől, hogy hűséges népet hoz létre, akik szolgálják Őt. Az Ószövetség előretekintett arra az időre, amikor az Úr megteremti a lelki Izraelt, a hívők hűséges közösségét, zsidókat és pogányokat, akik folytatják a világon az evangélium hirdetésének munkáját. Így jutunk el az őskeresztény egyházhoz.

Olvassuk el Gal 3:26-29 szakaszát!

1. Milyen ígéretről beszél Pál a 29. versben?

2. Mi az a döntő elem, amitől az ígéret örököse lesz valaki (Gal 3:26)?

3. Miért törli el Pál az elválasztó falakat a nemek, a nemzetiségek és a társadalmi szintek között?

4. Mit jelent a Krisztusban való egység?

5. Hogyan segít értelmezni Róm 4:16-17 verse azt, amit Pál Gal 3:26-29 szakaszában kifejt?

Ábrahám utódaként Krisztus különleges értelemben a szövetségi ígéretek örököse lett. Keresztség által pedig mi is Krisztus családjához tartozunk, általa jogunk lesz arra, hogy részesedjünk az Ábrahámnak adott ígéretekben. Tehát mindazt megtaláljuk Krisztusban, amit Isten megígért Ábrahámnak, így az ígéretek nekünk is szólnak, nem nemzeti, faji, nemi hovatartozásunk miatt, hanem kegyelemből, amiben hit által részesít bennünket Isten.

„Az Ábrahámnak és magvának szóló ajándék nemcsak Kánaán földjét foglalta magában, hanem az egész földet. Így mondja az apostol: »Nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő magvának, hogy e világnak örököse lesz, hanem a hitnek igazsága által« (Róm 4:13). A Biblia világosan tanítja, hogy az Ábrahámnak adott ígéretek Krisztus által fognak teljesedni… [A hívő] »Romolhatatlan, szeplőtlen és hervadhatatlan örökség« (1Pt 1:4) örököse, a bűn átkától megszabadított föld örököse” (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, 134. o.). Az ígéret akkor teljesedik be majd szó szerint, amikor a szentek örökkön-örökké Krisztussal élnek az új földön (Dán 7:27).


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: