Izrael Egyiptomban

SZOMBAT DÉLUTÁN

e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 46; 47; 48; 49:29–50:21;

Apostolok cselekedetei 3:25-26; Róma 10:12-13; Filippi 2:10

„Izráel tehát Egyiptomban a Gósen földjén lakott, megörökölték azt, megszaporodtak és nagyon-nagyon megsokasodtak ott” (1Móz 47:27, ÚRK).

Mózes első könyvében olvashatunk Jákób és József utolsó együtt töltött éveiről. Jákób (Izrael) tehát Kánaánt elhagyva (1Mózes 46. fejezet) letelepedett Egyiptomban (1Mózes 47. fejezet), ahol majd meghal (1Móz 49:29–50:21). Viszont még az egyiptomi környezetben is ott derengett a horizonton az ígéret földjének reménye (1Móz 50:22-26).

Jákób megérkezik Egyiptomba, megáldja a fáraót (1Móz 47:7-10), amivel (természetesen csak részben) teljesedik a népek áldására vonatkozó ábrahámi ígéret (1Móz 12:3). Később, amikor haldoklik, megáldja József fiait (1Mózes 48. fejezet), valamint a saját fiait is (1Móz 49:1-28), figyelemreméltó jövendöléseket mond mindegyikükre, Izrael tizenkét törzsének összefüggésében (1Móz 49:1-27).

Tény viszont, hogy Izrael számkivetésben, idegenként „lakozik” Egyiptomban, és ez feszültséget jelent az ígéret földjének várásával. Ugyan Mózes első könyve azzal ér véget, hogy Izrael népe még Egyiptomban van, de József utolsó szavai egy másik hely felé mutatnak: „Én meghalok, de Isten bizonnyal gondotokat fogja viselni, és felvisz titeket e földről arra a földre, amelyet esküvel ígért meg Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak” (1Móz 50:24, ÚRK).


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: