TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Ez [Mik 6:1-8] az ÓT egyik legfontosabb szakasza. Ám 5:24 és Hós 6:6 verseihez hasonlóan tömörített összefoglalója a Kr. e. 8. századi próféták üzenetének. A törvényes szövetségi megállapodás gyönyörű példájával kezdődik ez a rész, amelyben a próféta felszólítja a népet, hogy hallgassák meg, Jahvénak mi a panasza ellenük. A hegyeket és a halmokat hívja ítélőkül, mivel már hosszú ideje tanúi lehettek annak, ahogyan Isten Izraellel bánt. Isten nem vádolja Izraelt direkt módon a szövetség megtörésével, inkább azt kérdezi tőlük, hogy van-e valami panaszuk ellene. »Mit tettem? Mivel fárasztottalak titeket?« Az igazságtalanságok hatására a szegények között akadhatnak olyanok, akik »belefáradnak a jó cselekedetekbe«. A gyors meggazdagodás lehetőségével szembesülve voltak olyan gazdák, akik talán belefáradtak a szövetségi törvény betartásába” (Ralph L. Smith: Word Biblical Commentary. Micah-Malachi. Grand Rapids, MI, 1984, Word Books, 32. köt. 50. o.). „Az ezután következő reformációban a király figyelme a bálványimádás maradványainak felszámolására irányult. Az ország lakossága olyan régóta követte a környező népek szokásait, a fa- és kőszobrok imádatát, hogy szinte emberfölöttinek látszott a gonoszság minden nyomának eltávolítása. Jósiás azonban rendületlenül tisztogatta az országot” (Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 252-253. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Hetednapi adventistaként bizonyos szempontból hasonló a helyzetünk az ókori Izraeléhez: olyan igazságot ismerhetünk, amiről tudnia kell a környező világnak. Ez hatalmas kiváltság. Vajon mennyire tudunk eleget tenni a kiváltsággal járó felelősségnek?

2) Képzeljük magunkat Dániel helyzetébe, aki átélte, hogy bálványimádó pogányok megszállták, legyőzték az országát, az egész vallási rendszer középpontjának számító templomot lerombolták! Miért volt akkor különösen hiterősítő számára (és a többi zsidó számára is) Mózes ötödik könyvének ismerete? Hogyan segített nekik ez az irat megérteni a történteket és az okokat? Hasonlóképpen nekünk is hogyan segít a Szentírás egészének ismerete, hogy el tudjuk viselni a nehéz időket és eseményeket, amelyek máskülönben kétségbe ejthetnének bennünket? Mennyire fontos tehát a hitünk szempontjából a Biblia?

3) A csoportban nézzük át Dán 9:24-27 hetven hetes próféciáját! Mi ebben a szerepe a szövetségnek? Miért olyan fontos a szövetség gondolata a próféciában és a saját életünkben?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: