TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Minél előrébb jutunk a keresztényi életben, annál mélységesebben bánjuk bűneinket. Ezt mondja az Úr azoknak, akiknek megbocsátott, akiket gyermekeinek ismer el: »És megemlékeztek a ti gonosz utaitokról és cselekedeteitekről, melyek nem voltak jók, és megutáljátok ti magatokat« (Ez 36:31). Ezt is mondja: »Megerősítem frigyemet veled, s megismered, hogy én vagyok az Úr. Hogy megemlékezzél és pirulj, és meg ne nyissad többé szádat szégyenletedben, mikor megkegyelmezek néked mindenekben, valamit cselekedjél, azt mondja az Úr Isten« (Ez 16:62-63). Akkor ajkunk nem nyílik öndicsőítésre. Tudjuk, hogy Krisztus nélkül semmi jóra nem vagyunk képesek. Az apostol vallomását tesszük magunkévá: »Tudom, hogy nem lakik énbennem, azaz a testemben jó« (Róm 7:18). »Ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszíttetett a világ, és én is a világnak« (Gal 6:14)” (Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 1983, H. N. Adventista Egyház, 107. o.).

„»Az Istennek jósága téged megtérésre indít« (Róm 2:4). Az aranyfonál – az Isten szeretetéből fakadó irgalom és szánalom – minden veszélyben levő lelket körülölel. Az Úr kijelenti: »Örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat« (Jer 31:3)” (i. m. 135. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Meg kell térnünk, de hogyan győződhetünk meg arról, hogy ebből nem próbálunk erényt kovácsolni magunknak, mintha a bűnbánatunk tenne bennünket igazzá Isten előtt? Mi az egyetlen útja annak, hogy rendeződjön a kapcsolatunk Istennel?

2) „Amikor Júdás, aki őt elárulta, látta, hogy elítélték, megbánta dolgát, visszavitte a harminc ezüstpénzt a főpapoknak és a véneknek, és ezt mondta: Vétkeztem, hogy elárultam az ártatlan vért. Azok pedig így válaszoltak: Mi közünk hozzá? Ez a te dolgod. Ő pedig eldobva az ezüstpénzeket a templomban, eltávozott; elment, és felakasztotta magát” (Mt 27:3-5, ÚRK). Kétségtelen, hogy Júdás sajnálta, amit Jézussal tett (hiszen öngyilkos lett). A tette miért nem nevezhető mégsem őszinte megbánásnak?

3) Miért kell emberek és Isten előtti alázatra késztetnie az emberi bűnösség, sőt a saját bűnösségünk tudatának, hogy ne ítélkezzünk? Hogyan mutat rá a bűn szörnyűségére a kereszt, Isten Fiának halála, amire a megváltásunk érdekében volt szükség?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: