TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Jónás feladata súlyos felelősséggel járt. De aki megparancsolta, hogy menjen, erőt és eredményt is tudott adni szolgájának. Ha a próféta habozás nélkül engedelmeskedik, sok keserű tapasztalattól megmenekül és Isten gazdagon megáldja. Az Úr azonban nem hagyta el a kétségbeesett prófétát. Egy sor próba és különös intézkedés nyomán újjáéledt bizalma Istenben és menteni tudó végtelen hatalmában” (Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 167. o.).

„Ezreket lehet megközelíteni a legegyszerűbb és legszerényebb eszközökkel. A legintelligensebb embereket, akiket a világ legtehetségesebbjeinek tartunk, sokszor felüdítik annak az embernek az egyszerű szavai, aki szereti Istent, és aki olyan természetesen beszél erről a szeretetről, mint a világ fiai az őket leginkább érdeklő dolgokról” (Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 1983, Advent Kiadó, 155. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) „Isten prófétája” felháborodott, amikor bizonyságtevése nyomán elfogadták az üdvösséget azok, akikhez az Úr elküldte? Hogyan értelmezzük Jónásnak ezt a hozzáállását? Hatalmas példája ez Isten türelmének a követői iránt, még ha a kapott világossággal ellentétben járnak is el!

2) Jónás történetéből kitűnik: Istent nemcsak az foglalkoztatja, hogy megmentse az eltévedteket, hanem a követői átformálását is éppen olyan fontosnak tartja. Hogyan kaphatunk „új szívet” és „új lelket” mi is, akik már ismerjük az Urat és a jelenvaló igazságot? Mi a különbség az igazság ismerete, illetve aközött, ha az át is formál bennünket?

3) Olvassuk el megint Júdás levelét! Mi a könyv központi üzenete, és miért olyan időszerű a mai egyházra nézve?

4) Hogyan tesz nekünk is jót lelkileg, ha mások üdvösségén dolgozunk?

5) Isten megmutatta Jónásnak, mekkorát tévedett, amikor nem akart elmenni Ninivébe, függetlenül a vélt vagy valós indokaitól. Mivel tanúsítunk mások iránt mi is éppen olyan helytelen hozzáállást, mint Jónás?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: