TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Biztosra vehetjük, hogy nem Krisztus igáját hordozzuk, amikor nehéznek találjuk a munkánkat, amikor panaszkodunk a nehézségek és a megmérettetések miatt, amikor azt mondjuk: nincs erőnk ellenállni a kísértésnek, nem tudjuk legyőzni a türelmetlenségünket és a keresztényi élet erőltetett hegymenet. Egy másik úr igáját vettük magunkra” (Ellen G. White: Child Guidance. 267. o.).

„Szükségünk van állandó éberségre és buzgó, szeretetteljes elkötelezettségre, de ezek természetesen jönnek, amikor Isten ereje tartja meg az ember lelkét, hit által. Semmit, egyáltalán semmit nem tehetünk azért, hogy kedvessé váljunk Isten előtt! Nem bízhatunk sem magunkban, sem a cselekedeteinkben. Ám ha tévedő bűnösként Krisztushoz térünk, nyugalmat találhatunk szeretetében. Isten elfogad mindenkit, aki teljes mértékben a keresztre feszített Üdvözítő érdemeiben bízik. Fellobban a szeretet lángja a szívünkben. Lehet, hogy nem kerít hatalmába az érzelmek mámora, de maradandó, békés bizalmat fogunk tapasztalni. Minden teher könnyű, mert könnyű az az iga, amit Krisztus tesz ránk. Örömteljessé válik a kötelesség, az áldozat pedig élvezetessé. A korábban sötétségbe burkolózó utat beragyogják az igazságosság Napjának sugarai. Ezt jelenti az, ha Krisztus világosságában járunk” (Ellen G. White: Faith and Works. 38-39. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Emlékszünk arra, hogy milyen volt az, amikor végre átadtuk magunkat Jézusnak? Meséljünk erről a pillanatról az osztályban, és emeljük ki, hogy mi késztetett erre!

2) Tanulmányozzuk Jézus imádságát Mt 11:25-27 szakaszában, majd beszéljük meg, hogyan ismerhetjük meg a kegyelmet! Miért rejti el Isten a megváltás tervét („ezeket”) a bölcsek és az értelmesek elől, és miért fedi azt fel a kisgyerekeknek?

3) Hogyan segíthetünk a terheikkel küzdőknek, hogy Jézushoz forduljanak és megnyugodhassanak?

4) Időzzünk még annál a gondolatnál, hogy mit jelent a szelídség és az alázatos szív! Nem árt az önértékelésünknek? Nem kellene elfogadnunk magunkat, főleg, ha valaki önértékelési zavarokkal küzd? Hogyan segít a kereszt és annak jelentése megérteni, hogy mit ért Jézus a szelídség és az alázat alatt? Miért ez az egyedül megfelelő lelkület a kereszt lábánál?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: