TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, „Küzdelem” c. fejezetből 511-513. o.; Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, „A törvény és a szövetségek” c. fejezet, 322-333. o.

Hogyan segít Mt 22:34-40 szakasza jobban megérteni 1) a szövetségben Isten törvényének helyét és jelentőségét; 2) azt az elvet, hogy rokonértelmű a szövetség és a kapcsolat jelentése?

„Először szeretetnek kell lennie az ember szívében, mielőtt Krisztus erejével és kegyelméből elkezdheti megtartani Isten törvényének előírásait (vö. Róm 8:3-4). Szeretet nélkül az engedelmesség lehetetlen és értéktelen. Amikor azonban ott van a szeretet, az ember automatikusan arra törekszik, hogy az életét összhangba hozza Istennek a parancsolatokban kifejezett akaratával” (The SDA Bible Commentary. 5. köt. 484. o.).

„Szent törvényének előírásaiban Isten az élet tökéletes szabályát adta és kijelentette, e törvény változatlanul, az utolsó pontocskáig kötelező az emberre az idők végéig. Krisztus azért jött, hogy ezt a törvényt felmagasztalja és dicsővé tegye. Bemutatta, hogy ez Isten és az ember iránti szeretet széles alapjára épül, és az előírása iránti engedelmesség magába foglalja az ember kötelességét. Saját életével adott példát az Isten törvénye iránti engedelmességre. A hegyi beszédben pedig kifejtette, hogy annak követelménye hogyan terjed túl a külső cselekedeten, tudomásul véve a gondolatok és a szív indítékait” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 332. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Miért vonzza jobban Isten felé az embert a szeretet fonala, mint a félelem kötele?

2) Miért az az első és legnagyobb parancsolat, hogy „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből” (Mt 22:37)?

3) Simone Weil egyszer azt írta, hogy „A rend a legelső szükséglet” (idézi: Russell Kirk: The Roots of American Order. Washington D. C., 1992, Regnery Gateway, 3. o.). Hogyan érthetjük a szavait a heti tanulmányunk összefüggésében, főleg a törvénnyel kapcsolatban?

ÖSSZEFOGLALÁS: A szövetségnek, ami valóban a kegyelem szövetsége volt, szerves része Isten törvénye. A kegyelem azonban sosem érvényteleníti a törvény szükségességét. Ellenkezőleg! A törvény eszköze által mutatkozik meg a kegyelem, jut kifejeződésre azoknak az életében, akik elfogadják.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: