ÍGÉRETEK, ÍGÉRETEK… (2Móz 19:8)

Első látásra minden jónak tűnik. Az Úr kiszabadítja népét, szövetségi ígéreteket tesz nekik, ők pedig megfogadják: mindent megtesznek, amit csak kér tőlük az Úr. „Mennyben köttetett” egyezség, nem igaz?

Mit tudhatunk meg az alábbi versekből a válaszról, amit Izrael a szövetség ajánlatára mondott?

Róm 9:31-32 

Róm 10:3 

Zsid 4:1-2 

Bármit is kérjen tőlünk Isten, a lényeg, hogy a hit legyen a vele való kapcsolatunk fundamentuma. A hit az alap, amit követnek a tettek. A cselekedetek önmagukban nem tesznek bennünket elfogadhatóbbá a szent Isten szemében, még ha a legtisztább, legőszintébb indíték vezérel is és bármilyen sokat is tegyünk. Nem volt ez így Izrael korában, és a mi időnkben sincs így.

A Bibliában újból és újból hangsúlyt kap a cselekedetek fontossága, akkor miért nem válhatunk elfogadhatóvá általuk Isten előtt (lásd Ézs 53:6; 64:6; Róm 3:23)?

A héberek sajnos azt hitték, hogy az engedelmesség nem a megváltás következménye, hanem az üdvösség eszköze lesz. A törvény betartása által akartak megigazulni, nem Isten igazságát keresték, amit hit által nyerünk el. Isten ugyanúgy a kegyelem szövetségének szánta a Sínainál kötött szövetséget – amihez ugyan jóval részletezettebb rendelkezések és törvények tartoztak –, mint az azt megelőző többit. Az ingyen kapott kegyelem olyan változást hoz létre a szívben, ami engedelmességre vezet. Természetesen nem az volt a baj, hogy próbáltak engedelmeskedni (a szövetség igényt támasztott az engedelmességre). Ott a probléma, hogy amit ők tettek, valójában nem „engedelmesség” volt – amint a nép későbbi történelme mutatta is.

Olvassuk el figyelmesen Róm 10:3 versét, különösen a végét! Mi a lényege Pál szavainak? Mi történik az emberrel, ha saját maga próbál igazzá lenni? Miért vezet ez elkerülhetetlenül bűnhöz, igazságtalansághoz és lázadáshoz? Gondolkodjunk el a saját életünkről! Nem veszélyeztet bennünket éppen ez?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: