SZERETETTEL BEMUTATNI AZ IGAZSÁGOT

Jézus nem mulasztotta el bemutatni az igazságot, még a „szeretet” kedvéért sem, hiszen az nem lett volna szeretet. A szeretet mindig a másik javát keresi, és nem állhat ellentétben az igazsággal. Az alázattal és kedvesen elmondott igazság a szeretet kinyilvánítása. „Én vagyok az út, az igazság és az élet” (Jn 14:6) – mondta Jézus, Ő az üdvösség egyetlen útja (ApCsel 4:12). Kegyelme üdvözít, hogy megismerhessük igazságát és élhessük az életét. Az igazság szeretet nélkül fojtogató törvényeskedéshez vezet, ami kiöli a lelki életet. Az úgynevezett „szeretet” igazság nélkül toleráns szentimentalizmusba visz, aminek nincs tartalma, és így az ember a bizonytalanság tengerén fog hánykolódni. A szeretettel képviselt igazság őszinte keresztény tapasztalathoz vezet, ami világos irányt, célt és bizonyosságot ad.

Olvassuk el 2Tim 4:2, Tit 3:4-5 és 1Pt 3:15 verseit! Mely kifejezések érzékeltetik ezekben az igékben a bibliai igazság és az alázatos, elfogadó lelkület közötti egyensúlyt?

Az Újszövetség írói soha nem hangsúlyozták túl a szeretetet az igazság rovására. Gyönyörűen összekapcsolták a szeretetet az igazsággal, a kegyelmet a törvénnyel, az irgalmat az őszinteséggel. Péter arra tanította a hittestvéreit, hogy „készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel” (1Pt 3:15). Más szóval: tudnotok kell, hogy miben hisztek és miért, valamint képeseknek is kell lennetek ezt elmagyarázni. Ez nem jelenti azt, hogy az ember mindig mindenre tudja a választ vagy mindenkit meg tud győzni a hitéről. Csupán arról van itt szó, hogy „szelídséggel és félelemmel”, vagyis alázattal és a szóban forgó kérdés nagyságának tudatában képes elmondani, hogy miben hisz és miért.

Pál azt tanácsolta fiatal pártfogoltjának, Timóteusnak, hogy „Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, fedj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással” (2Tim 4:2). Tituszt pedig emlékeztette, hogy Isten jósága és szeretete üdvözíti azokat, akik újjászülettek benne (Tit 3:4-5).

Isten bennünket is arra hív, hogy szeretettel képviseljük az igazságot, teljes szelídséggel és alázattal. Urunk azt akarja, hogy elfogadó lelkülettel hozzá csatlakozva mi is hirdessük az utolsó idők üzenetét a Krisztus nélkül a halálba tartó világnak.

Tegyük fel, valaki megkérdezi tőled, miért vagy keresztény. Mit mondanál neki, és miért?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: