AZ EGYHÁZ ERŐT KAP

Az apostolok cselekedetei bibliai könyvet méltán nevezik úgy is, hogy „A Szentlélek cselekedetei”. Izgalmas utazásra hív a bizonyságtevés, az evangélium hirdetése és a gyülekezetnövekedés területén. Ez a könyv arról szól, hogyan hatnak a világra a Szentlélekkel teljes, Istennek szentelt életű hívők. Maradéktalanul a Szentlélekre hagyatkozva jutottak csodálatos eredményre. Arra példa mindez, amit a Lélek elvégezhet azok által, akik teljesen átadják magukat neki.

Olvassuk el ApCsel 2:41-42, 4:4, 31, 5:14, 42, 6:7 és 16:5 verseit! Mi hatott ránk legjobban ezekből az igékből? Mit akart bemutatni a gyors növekedésről írva Lukács, Az apostolok cselekedeteinek az írója?

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Lukácsnak az volt a szándéka, hogy bemutassa olvasóinak a Szentlélek szolgálatát a korai egyházban. Figyeljük meg azt is, hogy nem habozott számokkal is érzékeltetni a Szentlélek munkájának nagyságát az 1. században, vagyis a keresztségek számát. ApCsel 2:41 versében kiemelte, hogy egy helyen, egyetlen nap alatt háromezren keresztelkedtek meg. ApCsel 4:4 versében ötezer ember keresztségét említette. ApCsel 5:14 verse szerint tömegek tértek meg az Úrhoz és keresztelkedtek meg.

Egyes emberek esetével kapcsolatban is feljegyzi, hogyan hatott a Szentlélek a szívükre, akár Lídiáról, akár a filippibeli börtönőrről, a megszállott szolgálólányról vagy a szerecsen kincstárnokról volt is szó. Ebben az a lényeg, hogy a nagy számok egyes emberekből tevődnek össze, mindannyian Isten gyermekei, akikért Jézus meghalt. Igen, örülünk a nagy számoknak, de végeredményben a bizonyságtevés többnyire egyes emberek előtt történik.

Az újszövetségi egyház gyors növekedése miatt új gyülekezeteket alapítottak. A korai egyház gyors terjedésének egyik oka az volt, hogy a gyülekezet­alapítás révén folyamatosan megújult a gyülekezet. Igen fontos üzenet ez a számunkra ma!

Az újszövetségi egyház elsősorban a misszióra összpontosított. Hogyan biztosíthatjuk, hogy mindig a misszió legyen a gyülekezetünk tevékenységének központjában?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: