TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Jézushoz vezető út. Budapest, 2008, Advent Irodalmi Műhely, „Az ima magasztos kiváltságunk” c. fejezet, 69-77. o.

Amikor másokért imádkozunk, Isten azzal tisztel meg bennünket, hogy a komolyságunk és az Ő hatalmára való hagyatkozásunk miatt a menny minden erőforrását mozgásba indítja az emberek életének átformálásához. Miközben imáink a trónja felé szállnak, parancsára angyalok munkába lendülnek. „Szolgáló angyalok várakoznak a trónnál, hogy azonnal engedelmeskedve Jézus Krisztus parancsának választ hozzanak a komoly, élő hittel felajánlott imákra” (Szemelvények Ellen G. White írásaiból. 2. köt. 357-358. o.). Biztosak lehetünk abban, hogy Isten egyetlen imádságról sem feledkezik meg, imáink nem hiábavalók. A mennyben sorakoznak, hogy az Úr az általa legjobbnak tartott időben és módon küldjön rájuk választ. „A hittel mondott ima sosem hiábavaló, az viszont csupán képzelgés, hogy Isten mindig pontosan úgy és éppen azt fogja megadni, amit mi várunk” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 1. köt. 231. o.). Milyen bátorítást jelent nekünk ez a gondolat, amikor a házastársunkért, a gyerekeinkért, a rokonainkért, a barátainkért és a munkatársainkért imádkozunk, akik talán nem ismerik még Krisztust? Egyetlen őszinte imádság sem lesz hiábavaló! Talán nem látunk mindig azonnal választ azoknak az életében, akikért imádkozunk, Isten azonban olyan módon hat a szívükre, amit majd csak az örökkévalóságban érthetünk meg.

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Olvassuk el Fil 1:19, Kol 4:2-3 és 2Thessz 3:1-2 verseit! Mi bátorította Pált a fogsága idején, mivel tudta, hogy Filippiben imádkoznak érte? Milyen imakéréssel fordult a Kolosséban és Thesszalonikában élő hívőkhöz? Mi köze van ezeknek a kéréseknek a lélekmentéshez?

2) Beszélgessünk még a nagy küzdelem valóságáról, illetve arról, hogy ez a világunkban zajló események mögött meghúzódó nagy narratíva! Ennek ismeretében mit mondhatunk az imádság fontosságáról? Igen, Jézus győzött a harcban, és tudjuk, hogy végső győzelmet is arat. Ugyanakkor miért fontos továbbra is imádkozni és mindent megtenni, amit csak tudunk, hogy hűségesek maradhassunk hozzá és keressük mások üdvösségét?

3) Mi minden akadályozza, hogy még eredményesebb legyen az imaéletünk? Mire hivatkozunk (ha ezt tennénk), hogy miért is nem imádkozunk többet azokért, akikért kellene?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: