TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, „Az evangélium Samáriában” c. fejezet, 70-75. o.

Emberek körülöttünk mindenütt az örökkévalóság után vágyódnak, ahogy Jézus is mondta: „Az aratni való sok, de a munkás kevés” (Mt 9:37). Nem volt gond az aratnivalóval. Isten által megkent szemmel Jézus bőséges aratást látott, ahol a tanítványok csak az ellenállást vették észre. Milyen megoldást javasolt Krisztus a problémára? „Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába” (Mt 9:38). A megoldás, hogy imádkozzunk: küldjön el Isten minket az aratásba.

Miért ne imádkoznánk így? „Uram, készen állok, hogy felhasználj országod terjesztésére. Nyisd meg a szemem, hogy meglássam, milyen alkalmakat teremt számomra gondviselésed nap mint nap! Taníts meg, hogy érzékeny legyek a körülöttem élők szükségleteire! Segíts, hogy a reménység és a bátorítás szavait szóljam, a te szeretetedről és igazságodról beszéljek azoknak, akikkel naponta találkozom!” Ha így imádkozunk, Isten különleges dolgokat tesz az életünkkel.

BESZÉLGESSÜK RÓLA!

1) Ha már vezettünk embereket Jézushoz, tudjuk, hogy ez nem mindig könnyű. Valóban csak Isten képes megtérést kiváltani az ember szívében, Ő azonban bölcsességében úgy döntött, hogy bennünket is a folyamat részeseivé tesz. Idő, erőfeszítés, türelem és felülről jövő szeretet kell ahhoz, hogy akár csak egy emberért is munkálkodjunk. Milyen döntéseket hozhatunk meg azért, hogy meghaljunk énünknek – ami elengedhetetlen az eredményes bizonyságtevéshez?

2) Az ismerőseink közül ki nem ismeri még az Urat? Mit tettünk, teszünk vagy kellene tennünk, hogy bizonyságot tudjunk nekik tenni?

3) Gondoljunk Saulra! Elképzelhetetlennek tűnt a megtérése, mégis tudjuk, mi történt vele. Ezek szerint milyen veszéllyel jár, ha túl gyorsan megítélünk másokat a látszat alapján?

4) Saul történetére gondolva hogyan értsük pl. Mt 7:6 versét: „Ne adjátok azt, ami szent, az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal, és néktek fordulván meg ne szaggassanak titeket.”


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: