A GONDVISELÉS TEREMTETTE ALKALMAK

Az apostolok cselekedeteiben sok olyan történettel találkozunk, amikor az apostolok éltek azokkal a lehetőségekkel, amelyeket a Gondviselés teremtett Isten országának terjesztéséért. A könyv elejétől a végéig lenyűgöző beszámolókat olvashatunk az őskeresztény egyházról, hogyan növekedett a külső és belső nehézségek ellenére is.

2Kor 2:12-13 verseiben például Pál apostol így számol be tróászi tapasztalatáról: „Amikor pedig megérkeztem Tróászba Krisztus evangéliumának hirdetésére, bár az Úr kaput nyitott előttem, nem volt nyugalma lelkemnek, mivel nem találtam Titusz testvéremet. Ezért elbúcsúztam tőlük, és elmentem Makedóniába” (RÚF). Csodálatos módon Isten utat nyitott Pál számára, hogy Európában hirdesse az evangéliumot, és ő tudta, hogy amelyik ajtó ma nyitva van, holnapra bezárulhat. Megragadta az alkalmat és meglátta a lehetőséget, ezért azonnal Makedóniába hajózott.

Az Újszövetség Istene a nyitott ajtó Istene – gondviselése alkalmakat teremt számunkra, hogy hitünkről beszélhessünk. Ő munkálkodott Az apostolok cselekedetei egészében. Kapukat nyitott városokban, tartományokban, országokban és legfőképpen az egyes emberek szívében.

Fülöp hajlandó volt követni Istent, bármerre vezette, nyitottan reagált az általa teremtett alkalmakra. Mit tanulhatunk erről ApCsel 8:26-38 verseiből?

„Miként Fülöpöt angyal vezette ahhoz, aki a világosságot kereste, s aki kész volt elfogadni az evangéliumot, úgy ma is angyalok vezetik ama munkások lépteit, akik engedik, hogy nyelvüket a Szentlélek megszentelje, szívüket pedig megtisztítsa és nemesítse. A Fülöphöz küldött angyal maga is elvégezhette volna az etiópért a munkát, de Isten művének nem ez az útja. Istennek az a terve, hogy emberek tevékenykedjenek embertársaikért” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 107. o.).

Ha halló fülünk és látó szemünk lesz, bennünket is láthatatlan angyalok vezetnek majd, hogy Isten országának igazságait eljuttassuk az azt keresőkhöz.

Figyeljük meg, hogy a Szentírás szerepe központi ebben a történetben! Azt is vegyük észre, hogy mennyit jelentett az Írást jól ismerő ember magyarázata! Milyen tanulságot szűrhetünk le ebből?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: