KEZDD OTT, AHOL VAGY!

Találó a mondás: „Az életben csak onnan indulhatsz, ahol vagy, másutt nem kezdheted!” Ezt az elvet hangsúlyozta Jézus is: „Hanem vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában és a földnek mind végső határáig” (ApCsel 1:8).

Egyértelműek, félreérthetetlenek voltak Jézus szavai, amelyeket a tanítványoknak mondott: kezdjétek ott, ahol vagytok! Tegyetek bizonyságot ott, ahová Isten helyezett benneteket! Ahelyett, hogy jobb alkalmakról álmodoznátok, kezdjétek a környezetetekben! Nézzétek Isten szempontjából a hozzátok legközelebb lévő lehetőségeket! Nem kell a legtanultabbnak, a legékesebben szólónak, a legtehetségesebbnek lennünk! Ezek az adottságok a megfelelő használattal valóban nagy segítségünkre lehetnek, végeredményben azonban csak az Isten és az emberek iránti szeretetünk számít. Aki kész bizonyságot tenni, annak Isten utat is nyit rá.

Olvassuk el Jn 1:40-41, 6:5-11 és 12:20-26 verseit! Mit tudhatunk meg András lelki látásáról és arról, hogyan viszonyult a bizonyságtevéshez?

Sokat megtudhatunk Andrásról ezekből a szakaszokból. A saját családjában kezdte: először a fivérének, Péternek beszélt Krisztusról. Jól ismert egy kisfiút, aki azután az „alapanyagot” szolgáltatta Jézus csodájához. Azt is pontosan tudta, mit tegyen, amikor a görögök hozzá fordultak. Nem kezdett teológiai kérdésekről vitatkozni velük, hanem tudta, hogy mire van szükségük, tehát bemutatta őket Jézusnak. Az eredményes lélekmentés művészetének az a lényege, hogy pozitív kapcsolatokat építsünk, gondoskodással. Gondoljunk a hozzánk legközelebb álló emberekre, akik még nem ismerik Jézust! Úgy ismernek bennünket, hogy törődünk velük, odafigyelünk rájuk? Látnak olyan békét és célt az életünkben, amire ők is vágynak? Vajon az életünk jó reklám az evangéliumnak? Úgy szerzünk barátokat Istennek, ha bemutatjuk Jézust. Előbb keresztény barátokká válnak, majd, amikor az utolsó időre vonatkozó bibliai igazságokról is beszélünk nekik, talán hetednapi adventista keresztények is lesznek.

Időnként miért nehéz a saját családtagjainkat, rokonainkat Krisztushoz vezetni? Vannak olyan rokonaink vagy közeli barátaink, akiknek be tudtuk mutatni Jézust? Beszéljünk azokról az elvekről, amelyek hasznosak lehetnek a csoportunk számára!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: