AZ ELFOGADÁS LECKÉJE

Jézus arra tanította a tanítványait, hogy a menny szemszögéből tekintsenek az emberekre. A saját példájával mutatta be, mit jelent új nézőpontból látni másokat, ami gyökeresen új megközelítés volt. Nem arra figyelt, amilyenek voltak, hanem amilyenekké válhatnak. Minden emberi kapcsolatában méltósággal és tisztelettel bánt mindenkivel. A hozzáállása gyakran meglepte a tanítványait. Különösen igaz ez a samaritánus asszonnyal folytatott beszélgetésére.

A következő, érdekes megfigyelést olvashatjuk a zsidók és a samaritánusok kapcsolatáról: „A samaritánusok és a zsidók közötti elidegenedés korábbi időszakra nyúlik vissza. 2Királyok 17. fejezete szerint a samaritánusok mezopotámiai népek leszármazottai voltak, akiket Asszíria királyai kényszerrel telepítettek be Izrael északi területeire Kr. e. 722 után. Ők Jahve tiszteletét bálványimádó szokásokkal keverték” (The Archeological Study Bible. 1725. o.). A bálványimádás gyakorlatain kívül felállítottak még másik papságot is, valamint egy rivális templomot Garizim hegyén. Tekintettel a zsidók és a samaritánusok közötti teológiai különbségekre, a tanítványok valószínűleg nem értették, Galileába tartva miért választotta Jézus a Samárián át vezető utat. Meglepődtek, hogy nem volt hajlandó vallási vitába bonyolódni. Jézus azonban tudta, hogy a samaritánus asszony elfogadásra, szeretetre és megbocsátásra vágyott, és Ő közvetlenül ezzel kívánta segíteni.

Jn 4:3-34 szakasza szerint hogyan szólította meg Jézus az asszonyt? Hogyan reagált a nő arra, hogy Krisztus szóba állt vele? Hogyan fogadták ezt a tanítványok? Milyen módon szélesítte a látókörüket a Mester?

Egyszerűen ez az örök tanulság, amire Jézus meg akarta tanítani a tanítványait és mindannyiunkat: „Akiben Krisztus Lelke van, az mindenkire az isteni könyörület szemével tekint” (Ellen G. White cikke, The Signs of the Times, 1892. jún. 20.).

Az adott kulturális és társadalmi hatások miatt kik azok, akikhez hajlamosak vagyunk távolságtartással vagy kevesebb tisztelettel viszonyulni? Miért kell megváltoztatni ezt a hozzáállást? Hogyan történhet meg a változás?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: