TÁMADÁS A SZENTÉLY ELLEN

Olvassuk el Dán 8:10-12 részét! Milyen tevékenység közben látjuk a kis szarvat?

Dán 8:10 versében a kis szarv lelki szinten igyekszik ugyanazt tenni, mint amire Bábel építői törekedtek (1Móz 11:4). A „sereg” és a „csillag” szó Isten ószövetségi népét jelölheti. Izraelt nevezi az Ige az Úr seregének (2Móz 12:41). Dániel úgy is ábrázolja Isten hűséges népét, hogy csillagként ragyognak (Dán 12:3). Itt tehát nyilván nem az égitestek elleni támadásról van szó, hanem Isten népének az üldözéséről, azokéról, akiknek állampolgársága a „mennyekben van” (Fil 3:20). Pogány császárok keresztények ezreit gyilkolták meg, most azonban a kis szarv függőleges irányú tettei állnak a fókuszban. Így e prófécia végső teljesülése szükségképpen a pápai Rómához és a korszakokon át tartó üldöző tevékenységéhez kapcsolódik.

Dán 8:11 verse szól még a Fejedelemről, akit Dániel máshol Messiás-fejedelemnek nevez (Dán 9:25), „Mihály a ti fejedelmetek” (Dán 10:21) és „Mihály, a nagy fejedelem” (Dán 12:1). Senki másra, csakis Jézus Krisztusra utalhat ez a kifejezés. Jézus Krisztus a korábban említett sereg Fejedelme és a mennyei Főpap. Vagyis a pápaság és az általa képviselt vallási rendszer elhomályosítja Jézus papi szerepét, igyekszik azt átvenni. Dán 8:11 versében a „mindennapi áldozat” a földi szentélyben történtekre emlékeztet, jelezve a szentély rítusainak különféle és folyamatos részeit – köztük az áldozatokat és a közbenjárást. A bűnösök e szolgálatok révén nyernek bűnbocsánatot. A szentély a bűnök elrendezésének a helyszíne. A földi rendszer jelképezi Krisztus közbenjárói szolgálatát a mennyei szentélyben. Tehát a próféta azt jövendöli meg, hogy a pápaság Krisztus közbenjárását a papokéra cseréli fel. A kis szarv az istentisztelet hamisításával Krisztus közbenjárói szolgálatának a helyére kíván lépni, és jelképes értelemben a földre veti Krisztus szentélyét.

„…a földre tiporta az igazságot, és amit tett, sikerült neki” (Dán 8:12, ÚRK). Jézus kijelentette magáról, hogy Ő az Igazság (Jn 14:6), mint ahogyan Isten Igéjét is igazságnak nevezi (Jn 17:17). A pápaság viszont tiltotta, hogy a Bibliát lefordítsák az emberek nyelvére, az Ige magyarázását az egyház hatalma alá vonta, a hagyományt pedig – elméletileg – a Szentírással egy szintre helyezte, de a gyakorlatban a hit nagy vezérelveként a Biblia fölé emelte.

E tanulmány szerint valójában mennyire értékes és fontos ismerni a bibliai igazságot, szemben az emberi hagyományokkal?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: