Isten szeretetének bemutatása

A megváltási tervet megalkotó és működésbe hozó gépezet az isteni szeretet, Isten lényének lényege (1Jn 4:8) volt. Isten megmentő munkájának minden vetülete a szeretet isteni kötőanyagába ágyazódott. Isten elküldte Fiát, hogy meghaljon értünk, mert szerette a világot (Jn 3:16). A Fiú eljött a világba, hogy életét adja értünk, mert szerette az Atyát (Jn 14:31) és minket is (Jn 13:1). Akik hit által Krisztushoz tartoznak, szeretik Istent (Jak 2:5), Jézust (Jn 14:21) és egymást (1Jn 3:11). Igazság szerint, ha engedelmeskedünk a parancsolatoknak, akkor az életünk fejezi ki Krisztus iránti szeretetünket mindazért, amit értünk tett (1Jn 5:3). Krisztus egész élete és halála fenséges módon mutatta be Isten jellemét, a szeretet legtökéletesebb kinyilatkoztatását.

Mit kell kiváltania belőlünk Isten Krisztus halálában kifejezett szeretetének? (1Jn 4:7-11)

Isten szeretetének Krisztus áldozatában megmutatkozott jelentőségét a világméretű küzdelem összefüggésébe helyezve érthetjük meg a legjobban. Sátán Isten elleni vádjai kételyt ébresztettek a mennyei lények gondolataiban Isten természetét illetően. Vajon Isten valóban olyan szerető, önfeláldozó, amilyennek mondja magát, vagy önző természetét az önmegtagadás látszata alá rejti? Krisztus keresztje örökre eloszlatta az Isten jellemével kapcsolatos kételyeket. A Teremtő önszántából emberré vált, szenvedett és meghalt a kereszten, hogy megmentse az arra érdemtelen embert – ez igazán bemutatta, hogy Isten szeretetének mértéke a mennyei lények számára is felfoghatatlan. Az elképzelhetetlenül nagy áldozat önzetlen volta látszik abban, hogy Isten Krisztus által végbevitt tette nem a saját javát, hanem másokét szolgálta.

„Mivel Jézus az Atya képviselőjeként lépett fel, el tudjuk oszlatni azt az árnyékot, amit Sátán vetett az utunkra, hogy ne lássuk meg Isten kegyelmet és a kifejezhetetlen szeretetet, amely Jézus Krisztusban nyilatkozott meg. Nézzünk fel a Golgota keresztjére! Álló biztosítéka ez a mennyei Atya határtalan szeretetének és végtelen kegyelmének" (Ellen G. White: Selected Messages. 1 köt. 156. old.).

Olvassuk el újra 1Jn 4:7-11 verseit! Mérjük hozzá saját életünket és emberi kapcsolatainkat! Hogyan tudnánk jobban bemutatni azt a szeretetet, amiről itt szó van? Mi az, ami az utunkban áll, és hogyan lehet elmozdítani?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: