KIÉRT FÁRADOZZON AZ EMBER?

„Mindenestől megmutattam néktek, hogy ily módon munkálkodva kell az erőtelenekről gondot viselni, és megemlékezni az Úr Jézus szavairól, mert ő mondá: Jobb adni, mint venni"

(ApCsel 20:35).

Olvassuk el Préd 4:7–8 verseit. Miután Salamon kifejti, hogy minden munka és fáradság mozgatórugója az irigység, a 7–8. versekben más irányba tereli a gondolatot. Ugyan mi értelme a sok munkának? A magányos emberre gondol, akinek nincs gyereke, nincs, aki segítené, sem akinek örökül hagyhatná fáradozása gyümölcsét. Mindent csak önmagáért tesz? Akkor pedig mi haszna a sok igyekezetnek?

Az emberi élettel kapcsolatban igen fontos kérdést pendítenek meg ezek a versek. Általában a legönzőbb embernek a legrosszabb, aki csak önmagának él, és kizárólag önös érdekei hajtják. Lehet, hogy ideig-óráig örül az eredményeknek, de csakhamar rájön, milyen gyorsan elillan az élet, mennyire kevéssé számít „a nap alatt", és nem talál igazi célt, értelmet az életének. Istennek nem az volt a terve, hogy az ember csak önmagának éljen. Ellenkezőleg! Jézus élete is példázta, hogy önzetlen szeretetre teremtett az Úr. Életünk célja legyen az, hogy segítjük az embereket. Kiteljesíti, örömet, célt ad életünknek, ha másoknak is adhatunk magunkból. Ezt korántsem csak azok tapasztalhatják, akik megházasodnak, és gyermekeik születnek. Amíg csak élnek körülöttünk emberek, mindig lesznek, akikért tehetünk valamit. Aki mások áldására szolgál, saját maga is áldásban részesül!

Keressük ki az alábbi bibliaszövegeket. Mit érintenek a mai részben felvetett kérdésekkel kapcsolatban? Mt 25:31–46; Mk 10:45; ApCsel 2:43–45; Zsid 13:1–3

Számunkra mi az igazán fontos az életben? Mennyi időt szentelünk kizárólag a saját dolgainkra, és mennyit másokéra? Feleljünk őszintén! Eleget tudunk-e tenni a bibliai elvárásnak, hogy ne csak önmagunkért, hanem elsősorban másokért éljünk?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
2007. 1. negyedév

A prédikátor könyve

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: