IRIGYSÉG

Igen nagy léptekkel halad itt Salamon. Kifejti, hogy gyakorlatilag sokkal jobb annak, aki meg sem született, mint annak, aki él, és mindenütt csak elnyomást lát „a nap alatt" (Préd 4:1). Majd egészen más témára, az irigységre tér rá (4–6. versek). Valóban érdemes a Biblia szemszögéből vizsgálni ezt a kérdést! A Tízparancsolat egyik pontja is kitér az irigységre, de Salamon más szinten veti fel a témát: Véleménye szerint minden fáradságos, mesteri munka mozgatórugója valójában az irigység. Elég keserű megközelítés, és bár van némi igazság benne, az irigység problémáját kisarkítva tárgyalja.

Az emberiség jellemző problémája az irigység, sőt túl is mutat rajta, hiszen lényegében ez volt az első bűn. „Sátán irigy, féltékeny volt Jézus Krisztusra. Amikor minden angyal meghajolt előtte, elismerve jogos uralmát, nagy tekintélyét és hatalmát, Sátán velük együtt meghajolt, ám szíve tele volt irigységgel és gyűlölettel" – (Ellen G. White: The Spirit of Prophecy, 1. köt. 18. old.). Amikor az emberen erőt vesz az irigység, a féltékenység, valójában Sátán jelleme ütközik ki rajta.

Keressünk három olyan bibliai történetet, amelyben nagy szerepet játszott az irigység. Írjuk le, hogy milyen rettenetes következményeket vont maga után ez a bűn. Mit tanulhatunk az irigység következményeiről? 123Mi történik, amikor az ember szívében gyökeret ver az irigység és a féltékenység? Hogyan fékezhető meg ez a szörnyeteg? Gondoljunk Jézus életének a példájára! Hogyan mérhetünk rá végzetes csapást, mielőtt teljesen tönkretenné az életünket?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
2007. 1. negyedév

A prédikátor könyve

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: