LÉLEKTŐL SZÜLETETT

Olvassuk el Jn 3:3—6-ot! Mire gondolt Jézus, amikor különbséget tett a testtől való születés és a Lélektől való születés között?

Minden ember testtől születik, testben marad, és természetesen testben is hal meg, hacsak a Szentlélek által újjá nem születik (ami görögben azt jelenti, hogy „felülről születik").

Az embernek egyedül az újjászületés ad reményt, ami a megújulást, az isteni természetben való részesedést jelenti. A Lélek közvetíti az Igéből az isteni természetet. Az újjászületés tehát nem azt jelenti, hogy a természetes életünkben teljesítményeink által eljutunk a legmagasabb szintre. Isten felülről jövő életben részesít minket, „akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek által" (Ef 2:1). Mindez a bennünk munkálkodó Szentlélek hatalma által történik (lásd: Tit 3:5).

Az újjászületés azonban még nem az üdvösségre jutás teljessége, inkább csak a kezdete. Bármekkora változást jelentett is újjászületésünk, annak tapasztalatát naponta át kell élnünk. Ne gondoljuk, hogy ha már egyszer megtörtént, boldogan és természetesen eljutunk Isten országába, mert ez egyáltalán nem így van.

Mit tudhatunk meg Kol 2:6-ban arról, mit jelent az újjászületés élményét naponként átélni?

A felülről született ember életét jellemzi az önmegtagadás (Lk 9:23), az önfeláldozás (Róm 12:1) és bűnös vágyaink megtagadása (Róm 6:19). Önmagunkban és önmagunktól képtelenek vagyunk minderre, de a bennünk munkálkodó Szentlélek elvezet oda, ahol döntenünk kell: hogy a Lélek vezetésének engedünk-e inkább vagy a testnek. Amint az ember meghozta döntését, a Lélek megadja az engedelmességhez szükséges erőt. Végeredményben minden az akarat helyes működésétől függ. Nekünk kell döntenünk.

Amikor legközelebb valamilyen kísértés ér, abban a pillanatban gondolkozzunk el azon, hogy mit is jelent a szabad választás lehetősége! Nézzünk szembe a ténnyel, hogy miénk a döntés: Istennek vagy a bűnnek engedünk? Mit akarunk tenni: a bűnt választjuk, vagy inkább meghajlunk a Szentlélek előtt, kérjük erejét, hogy elnyerjük a győzelmet?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: