MEGHALNI AZ ÉNNEK — A LÉLEK MUNKÁJA A SZÍVÜNKBEN

Nem kérdéses, hogy a Szentlélek elvezet minden igazságra Jézussal kapcsolatban. Ám az értünk végzett munkája itt még nem szűnik meg, ellenkezőleg, itt kezdődik. A Lélek munkájának csak az első állomása az, hogy Jézushoz vezet, megmutatja az üdvösséghez vezető utat. Hiszen a Szentlélek nem csak értünk munkálkodik, miközben Jézushoz vezet, hanem bennünk is. Megváltoztat, a Jézusban nyert üdvösséget nyilvánvalóvá teszi az életükben. Így válik az értünk meghalt Krisztus bennünk élő Krisztussá is.

Természetesen Krisztus csak Szentlelke által élhet az emberben. A Szentlélek által hat gondolatainkra, általa munkálkodik az emberekben és az emberekért. A Lélek munkája nélkül is értesülhetnénk Jézus haláláról, de a puszta ismeret nem üdvözíthetne, mert nem válna életet átalakító erővé, amire minden kereszténynek szüksége van.

Olvassuk el Róm 8:6—11 verseit, és a saját szavainkkal fogalmazzuk meg, mit is jelent ez nekünk! Mennyiben járul hozzá ez a rész a Lélek szerepének megértéséhez Krisztus követői életében?

Ki-ki mást és mást vesz észre e szakaszban, ezért most arra figyeljünk, hogy milyen fontosnak tekinti Pál a Szentlélek bennünk végzett munkáját! Az apostol a hit általi megigazulás lelkes hirdetője, emellett azonban ugyananynyira hangsúlyozza a szent élet és az engedelmesség szerepét is. Nincs is itt semmiféle ellentét. Ha test szerint élünk, a halálba rohanunk. Ha nem munkálkodik bennünk a Szentlélek, nem tartozunk Krisztushoz. Nehezen lehetne ennél egyértelműbben fogalmazni.

Pál szerint meg kell halnunk a testnek, azaz testi kívánságainknak, amelyek még mindig bennünk vannak, hogy ne uralkodhassanak rajtunk. A Szentlélek munkálkodik bennünk, aki hatalmával feltámasztotta Jézust a halálból. Hozzásegít, hogy képesek legyünk meghalni a bűnnek, és igazságban élni — és Pál nem csak elméletileg mondja ezt. A hívő életében ez az üdvösség valósága.

Mit jelent „meghalni" Krisztusban? Ez a fajta „halál" csak egyszer következik be, vagy napi, állandó folyamat? Mire utal válaszunk a keresztény mindennapos küzdelmével kapcsolatban?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: