A VÍZ ÍGÉRETE

„És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, minden tisztátalanságotoktól, és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket. És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek" (Ez 36:25—27).

Figyeljük meg az előbbi szövegben olvasható ígéreteket! Mit tesz Isten a népéért? Először más korban élő emberekhez szóltak e szavak. Ma hogyan vonatkoznak ránk is a mögöttük meghúzódó elvek?

Róm 8:9 _______________________________________________________

2Kor 3:3; 5:17; 7:1 ______________________________________________

Gal 5:16, 25 ___________________________________________________

Ef 5:26 ________________________________________________________

1Thessz 4:3 ___________________________________________________

Ezékiel a víz szimbólumát használva a Szentlélekről. A víz jelképét véve a próféta úgy mutatja be a Lelket, mint a megtisztítás és életadás eszközét. Krisztus követői új életet élnek, méghozzá olyan életet, amely a Szentlélek hatalma által megtisztult a test szennyétől, hit és engedelmesség jellemzi.

E szövegekből tehát világosan kitűnik, hogy a Lélek munkájába feltétlenül beletartozik a megszentelődés folyamata. Magába foglalja a szokások, cselekedetek és szavak megváltozását. A legfontosabb azonban, hogy szívbéli változást is jelent.

Olvassuk el 2Kor 3:3-at! Hogyan magyarázza a szöveg a Szentlélek életünkben véghezvitt munkáját?

Az előbbi szakasz olvasása közben tegyük fel magunknak a kérdést: ha „Krisztusnak… levele" vagyunk, mi az üzenetünk mindazoknak, akik „olvasnak" bennünket?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: