A lélek mint OLAJ

„Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ama tíz szűzhöz, akik elővevén az ő lámpásaikat, kimenének a vőlegény elé. Öt pedig közülük eszes vala, és öt bolond. Akik bolondok valának, mikor lámpásaikat elővevék, nem vivének magukkal olajat; az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vivének az ő edényeikben" (Mt 25:1—4).

Az olaj a Szentlélek egyik jelképe. Krisztus idejében a lámpás nem világított olaj nélkül. Hasonlóképpen a keresztény sem végezheti Istentől kapott feladatát, nem sugározhat fényt a világba (Mt 5:14—16), ha a Szentlélek nincs jelen az életében. A példázatbeli okos szüzek „részesültek Isten ajándékában: a Szentlélek — aki az Igét lábunk szövétnekévé és ösvényünk világosságává teszi — megújító, megvilágosító erejében. Istenfélelemmel kutatták a Szentírást, hogy megismerjék az igazságot, és buzgón igyekeztek szívüket és életüket megtisztítani" (Ellen G. White: A nagy küzdelem, 352. old.).

Milyen kifejezésekkel mutatja be Zakariás könyve a Szentlélek világosságot adó hatalmát (Zak 4:1—6)? Mire gondolhatott az angyal, különösen a hatodik versben elhangzó szavaival?

A gyertyatartó az egyházat, azaz Krisztus követőit jelképezi (lásd: Jel 1:20). Az Isten jelenlétében álló szentek által az Úr szolgálatára felszentelt emberi eszközök is elnyerik a Szentlelket. Az isteni világosság és igazság iránti megfelelő magatartást csakis úgy alakíthatjuk ki, ha a Szentlélek felkenő és megújító hatalma érinti a szívünket. Nem emberi erő és hatalom, hanem csakis a Szentlélek által válhatunk a bűnös, pusztulásba tartó világ számára a kegyelem és irgalom csatornáivá.

Zakariás látomásában az Isten előtt álló két olajfa aranycsatornákon át tölti a szentélyben lévő tartályba aranyló olaját. Innen kapja a táplálást a szentélyben álló gyertyatartó, hogy állandóan ragyogó fényt sugározhasson. Az Isten előtt álló felkentektől a világosság, szeretet és erő eljut népéhez, hogy ők is továbbadhassák másoknak a világosságot, az örömet és a felüdülést. Csatornákká kell lenniük, amelyeken át Isten szeretete eljut a világhoz.

Mihez hasonlítanád életed elmúlt 24 óráját: meghomályosodott villanykörtéhez, pislákoló lámpáshoz vagy a reménység és kegyelem ragyogó fénysugarához?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: