EGY ISTEN HÁROM SZEMÉLYBEN

A Hetednapi Adventista Egyház 28 alapvető hittétele közül a másodikból vett idézet így hangzik: „Egy az Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek, a három örökkévaló személy egysége" (A hetedik napot ünneplő adventisták hitelvei, 24. old.). Az adventisták tehát — más keresztények millióival együtt — vallják, hogy hisznek a háromszemélyű, de egy Isten létezésében. Hiszik, hogy egy az Isten (5Móz 6:4), aki három személyben létezik. Ez a gondolat egyáltalán nem egyszerű, ám igazságának bibliai bizonyítéka meggyőző és kényszerítő erejű. Ha nem értünk valamit, ez még nem ok arra, hogy egyből elutasítsuk azt, főleg nem, ha éppen Isten természetével kapcsolatos a gondolat (Jób 11:7; 1Kor 13:12).

Hogyan mutatnak a következő szövegek arra, hogy az Istenség több személyből áll?

1Móz 1:26_____________________________________________________

1Móz 3:22_____________________________________________________

1Móz 11:7_____________________________________________________

Ésa 6:8________________________________________________________

Jn 1:1—3_______________________________________________________

Jn 8:58________________________________________________________

„Az Atya az Istenség teljessége testileg, halandó szem számára láthatatlan. A Fiú az Istenség teljessége, aki kinyilatkoztatta önmagát. Isten Igéje jelenti ki róla, hogy »az Ő valóságának képmása« (Zsid 1:3)… A Vigasztaló pedig, akiről Krisztus azt mondta, hogy mennybemenetele után elküldi nekünk, nem más, mint a Lélek, az Istenség teljessége. Ő az, aki megmutatja az isteni kegyelmet mindazoknak, akik befogadják, és akik hisznek Krisztusban mint személyes Megváltójukban. A mennyei hármasságnak három élő tagja van. E három hatalmasság, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében keresztelkednek meg azok, akik élő hittel elfogadják Krisztust. E három hatalom együttműködik a menny engedelmes alattvalóival, akik Krisztusban új életet akarnak élni" (Ellen G. White: Evangelism, 614—615. old.).

Milyen hasonlattal élhetünk (pl. a háromszög vagy a háromágú villa), ha azt szeretnénk bemutatni, hogyan lehet az egy Isten három egyenrangú személy? Milyen példák segíthetnek jobban megérteni ezt a mélységes igazságot?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: