TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, „Kivonulás”, „A Vörös-tengertől a Sínai-hegyig” és „Az Izraelnek adott törvény” c. fejezetei, 237-272. o.

„Az váltja ki a szolgaság lelkületét, ha próbálunk a törvény szerinti vallás értelmében élni úgy, hogy saját erőnkből igyekszünk eleget tenni a törvény követelményeinek. Csak akkor van remény számunkra, ha az ábrahámi szövetségbe lépünk, ami a Jézus Krisztusba vetett hit kegyelmi szövetsége. Ugyanaz az Ábrahámnak hirdetett evangélium, ami reménységet adott neki, mint ami ma hangzik nekünk, ami által reménységet találunk mi is. Ábrahám Jézusra nézett, aki a hitünk fejedelme és bevégzője” (Ellen G. White megjegyzései, The SDA Bible Commentary. 6. köt. 1077. o.).

„Az egyiptomi fogság ideje alatt az izraeliták közül sokan elfeledkeztek Isten törvényének szentségéről, összekeverték ennek a törvénynek az előírásait a pogány szokásokkal és hagyományokkal. Isten elvezette őket a Sínai-hegyhez és ott saját szavaival jelentette ki nekik törvényét” (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, 293. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Isten terve szerint hogyan kellett őriznie a szövetségi kapcsolatnak Izrael fizikai és lelki szabadságát? Vö. 3Móz 26:3-13 és 5Móz 28:1-15 szakaszait!

2) Olvassuk el újból 2Móz 19:5-6 verseit! „…enyém az egész föld” (RÚF) – jelenti ki az Úr. Miért mondta ezt, különösen ebben az összefüggésben, amikor is szövetségre kívánt lépni a néppel? Hogyan kapcsolódik ide a szombat jelentősége, az, ahogyan értjük?

3) Tudjuk, hogy csakis Isten kegyelmének köszönhetően nyerünk bűnbocsánatot. Viszont hogyan tesz képessé a kegyelem arra, hogy hittel és engedelmesen tudjunk élni?

ÖSSZEFOGLALÁS: Isten a kegyelem szövetségét kötötte meg Izraellel a Sínai-hegynél. Bőséges tanújelét adta kegyelmes szeretetének és gondoskodásának, amikor különleges módon kiszabadította a népet az egyiptomi szolgaságból, majd szövetségbe hívta őket, hogy szabadságukat elősegítse és megőrizze. Izrael ezt ugyan elfogadta, de hiányzott belőlük a szeretet által motivált hit. Későbbi történelmük jelzi, hogy többnyire nem értették meg igazán a szövetség igazi jellegét, a cselekedetek általi megváltás rendszerére rontva azt le. Nem szükségszerű, hogy mi is beleessünk Izrael hibájába és figyelmen kívül hagyjuk a bűnösöknek felkínált csodálatos kegyelmet.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: