Márk evangéliuma

Az olvasó már az evangélium első versétől kezdve tudja, hogy Jézus a Messiás, az Isten Fia (Mk 1:1). A történetben szereplő emberek azonban küzdenek azzal, hogy megértsék, kicsoda Ő, és mi a célja. A megszállottak viszont kivételt képeznek, mert tisztában vannak azzal, hogy ki Ő. A démonok felismerik Jézust, megremegnek hatalommal teljes szavaitól.

Jézus következetesen utasítja őket, hogy tartsák titokban ezt az információt. Miért parancsol titoktartást? A Biblia kutatói évszázadokon át töprengtek ezen a kérdésen, aminek a teológiában még neve is van: „messiási titok”. Miért tér ki az evangélium arra, hogy hallgatniuk kellett Jézus kilétéről?

Márk evangéliumában tett utazásunk során világossá válik, hogy nemcsak titok van ebben a könyvben, hanem csodálatos kinyilatkoztatás is. Jogosan lehet ezt kinyilatkoztatás/titok motívumnak nevezni, ami végighúzódik Márk evangéliumán – a titkot meglepő módon felváltja Jézus hatalmas kinyilatkoztatása.

Márk evangéliumát két, egymástól jól elkülöníthető részre lehet osztani, valójában fele-fele arányban. Az 1. fejezettől a 8. fejezetnek majdnem a végéig azzal a fontos kérdéssel foglalkozik a szakasz, hogy „Kicsoda Jézus?” A válaszra pedig a Mester tanításai és csodái mutatnak rá. Újra meg újra legyőzi a gonoszt, reményt ad az elnyomottaknak, lenyűgöző igazságokat tanít, amelyek az emberi tapasztalat velejéig hatnak. Mindez hangosan hirdeti az olvasónak, hogy Ő a Messiás, a Krisztus, akire a zsidó nép oly régóta vár.

Ám csak a könyv közepén jelenti ki valaki, aki nem démontól megszállott, hogy ki Ő, választ adva a könyv első felének Krisztus identitását illető kérdésére. Ez a személy pedig Péter, ő mondja ki, hogy „Te vagy a Krisztus” (Mk 8:29).

Márk evangéliumának második fele Mk 8:31 versétől kezdve egészen a könyv végéig a másik kérdésre felel: „Hová tart Jézus?” A válasz megdöbbentő: a kereszt, a római világ legmegalázóbb és legszégyenteljesebb halálneme felé. Senki nem számított arra, hogy a Messiás oda tart, hiszen rendületlenül hitték: legyőzi Rómát és hatalmas nemzetté teszi Izraelt.

Jézus csetlő-botló tanítványai képtelenek elképzelni, miről beszél a Mester. Ahogy a könyv elbeszélése halad előre, egyre kevesebbet és kevesebbet kérdeznek erről a fájdalmas témáról, mígnem egészen elcsöndesednek a kellemetlen igazság hallatán.

A kilátások csak sötétebbek és sötétebbek lesznek, amikor Jézus szembenéz a végzetét tervező vallási vezetőkkel. A tanítványok, akik még mindig a dicsőséges ország létrejöttében reménykednek, sokként élik meg Jézus letartóztatását, kihallgatását és keresztre feszítését, ellentétben a várakozásaikkal.

Jézus azonban mindvégig világosan és következetesen tudatta, hová tart, és mit jelent az, hogy Ő meghal, de feltámad újra. Az utolsó vacsora kenyere és bora az Ő testét és vérét jelképezi (Mk 14:22-25), hiszen Ő a váltság sokakért (Mk 10:45).

Ez nem azt jelenti, hogy sztoikus belenyugvással ment a keresztre. A Gecsemáné kertben élet-halál küzdelmet vívott, hogy meg tudja hozni ezt a döntést (Mk 14:32-42). A kereszten kétségbeesve kiáltott fel: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem” (Mk 15:34, ÚRK)? Márk evangéliuma bemutatja üdvösségünk árát, a Krisztus által tapasztalt sötétséget. A kereszt azonban nem az út vége. Feltámadása után Jézus találkozót tervez tanítványaival Galileában, és amint tudjuk, elindult a keresztény egyház.

Különleges történet, amelyet tömör, gyors ütemben haladó stílusban fogalmazott meg az evangélium írója, rövid kommentárral. Egyszerűen elmondja a történetet, aztán hagyja, hogy a szavak, tettek és folyamatok önmagukért beszéljenek a Názáreti Jézus életéről és haláláról.

Thomas R. Shepherd PhD, DrPH az Andrews Egyetem Teológiai Szemináriumán az Újtestamentumi Tanszék professzora és vezető kutatója. Feleségével, Sherryvel három felnőtt gyermekük és hat unokájuk van.

Clifford R. Goldstein

főszerkesztő

Néhány megjegyzés a magyar kiadáshoz

Tanulmányunkban a bibliai idézeteket többnyire a Károli-féle fordításban közöljük. Más idézeteknél zárójelben olvasható a forrás megjelölése. Számos idézet, valamint a bibliai könyvek neve és rövidítése az újonnan revideált Károli-bibliafordítás (rövidítve: ÚRK, Budapest, 2012, Veritas Kiadó) szerint szerepel. Szintén gyakran idézünk még a Magyar Bibliatársulat 2014-ben kiadott, revideált új fordításából (rövidítve: RÚF). Ha az idézetben egy, az oldalon már ismertetett műre hivatkozunk, akkor használjuk az i. m. (idézett mű) rövidítést.

Érdemes ellátogatni a Bibliatanulmányok internetes oldalára: www.bibliatanulmanyok.hu. A web-oldal formátuma letisztult és könnyen áttekinthető, egy helyen megtalálunk rajta minden szolgáltatást: az írott tanulmányt, a Tanítói mellékletet, a White-idézeteket, a hanganyagot, valamint a hetenkénti videobeszélgetéseket és a Misszió DVD-t. Az oldal nemcsak számítógépen, hanem táblagépen és okostelefonon is elérhető.

Az érdeklődőket várjuk a Facebook Bibliatanulmányok csoportjában az alábbi címen: https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/.

Az adott heti bibliatanulmánnyal kapcsolatos beszélgetés megtekinthető a PAX Tv adásában csütörtökönként 17.00 órai kezdettel, valamint a Bibliatanulmányok honlapján, illetve kérhető e-mailben, videoüzenetként.

Továbbra is szeretettel ajánlom a Tanítói mellékletet és a White-idézetek gyűjteményét, mindkettő külön kiadványként is beszerezhető.

Zarkáné Teremy Krisztina

a magyar változat szerkesztője

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: