TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA

Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, „Kapernaumban” és „Megtisztíthatsz engem” c. fejezetek, 201-219. o.

Milyen képet fest Jézusról Márk 1. fejezete? Hatalma van elhívni tanítványokat, akik válaszolnak hívására. Lénye szent, ellentétben a Sátán szolgálatában álló, tisztátalan lelkekkel. Heves harc dúl a jó és a rossz között, de Jézusnak nagyobb a hatalma, mint a démonoknak. Ő részvétet érez a betegek iránt, segít rajtuk, megérinti őket akkor, amikor más ezt nem tenné.

„Jézus a zsinagógában beszélt alapítandó országáról, küldetéséről, Sátán foglyainak szabadon bocsátásáról. Ekkor szavait szörnyű sikoly szakította félbe. Egy megszállott tört utat felé az emberek között, és ordított: »Mi dolgunk van nékünk veled, Názáreti Jézus? Azért jöttél-é, hogy elveszíts minket? Tudom, hogy ki vagy te: az Istennek Szentje« (Mk 1:24)…

Zavar és rémület lett úrrá a tömegen. Az emberek figyelme elterelődött Krisztusról, senki sem figyelt szavára. Éppen ebből a célból vezette Sátán áldozatát a zsinagógába. Jézus azonban e szavakkal dorgálta meg a démont: »Némulj meg és menj ki ez emberből! És az ördög azt a középre vetvén, kiméne belőle, és nem árta néki semmit«… Aki legyőzte Sátánt a megkísértés pusztájában, újból szemtől szembe került ellenségével. A démon minden erejét latba vetette, hogy hatalmában tartsa áldozatát. Ha most teret veszít, azzal Jézus győz… A Megváltó azonban hatalommal szólt, és megszabadította a foglyot” (i. m. 204. o.).  

Mindeközben Urunk szorgalmasan végezte szolgálatát, egyik helyről a másikra haladva állandóan kapcsolatban volt az emberekkel. Hogyan tudott higgadtan és állhatatosan viszonyulni a szolgálatához és az emberekhez? Kétségtelenül a napi imaéletéből merített erőt.

Gondoljuk át, milyen lenne a számunkra kivitelezhető napirend, amelynek része az ima és a Szentírás tanulmányozása!

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Beszélgessünk az osztályban az imáról! Miért olyan fontos eleme ez a keresztényi életnek? Milyen kérdéseket tesznek fel leggyakrabban az emberek az ima célját és hatékonyságát illetően?

2) Beszélgessünk az osztályban olyan esetekről, amikor az a legjobb, ha nem árulunk el túl sokat a hitünkről! Mikor lehet ez bölcs dolog, és hogyan tehetjük ezt anélkül, hogy megalkuvók lennénk bizonyságtevésünkben?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2024. 3. negyedév

Márk evangéliuma

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: