Bevezetés

Mit felelnénk arra a kérdésre, hogy „Mi a Biblia fő története?” Jézus? A megváltás terve? A kereszt? Természetesen mindhárom igaz. Ám e fontos témakörök egy még nagyobb ívű téma hátterén bontakoznak ki, Mózes első könyvétől kezdve A jelenések könyvéig átszőve a Bibliát, ez pedig „a nagy küzdelem”.

A nagy küzdelem a mennyben kezdődött, Lucifer Isten elleni lázadásával. A kozmikus konfliktus Isten szeretetének kérdése körül forog. Vajon Isten teljes mértékben szeret? A teremtményei javát keresi? Vagy inkább hatalmaskodó zsarnok, akit csakis saját érdekei hajtanak?

A negyedévi tanulmányunk a prófécia kinyilatkoztatása alapján Isten szemszögéből követi végig a világ történelmét, Krisztus idejétől kezdve napjainkig és még tovább. Isten természete a szeretet, tehát a tettei is szeretetből fakadnak, bár ez nem mindig egyértelmű a véges emberek vagy akár az angyalok számára sem. Szeretete fokozatosan tárult fel a nagy küzdelem kibontakozása során, annak magassága és mélysége a kereszt által látható legjobban. Az egész világegyetem előtt megmutatkozott a Golgotán, amikor Krisztus életét adta az emberiség megváltásáért, Sátán végső veresége pedig biztossá vált.

A csata azonban tovább dúl. A kereszten Sátán meg akarta ölni Jézust, az azt követő századok során pedig Isten népét próbálta elpusztítani. Kíméletlenül üldözte Krisztus egyházát, milliókat mészárolt le, az Úr azonban mindig is népével volt, sosem hagyja el övéit.

Ebben a negyedévben a nagy küzdelem főbb fejleményeit vizsgáljuk a mennybéli lázadástól kezdve, majd sorra vesszük a Krisztus és Sátán közötti konfliktus központi kérdéseit. Látni fogjuk a valdens hívők rendíthetetlen bátorságát a vad üldözés közepette, valamint a reformátorok eltökéltségét a Biblia igazságának követése mellett a kínzások, láncok, máglya és mártírhalál fenyegetése dacára is.

Ellen G. White a következőt mondja e lelki óriások hitéről: „Számukra a Biblia tanítása volt minden tan és minden állítás próbaköve. Az Istenbe és Igéjébe vetett hit adott erőt e szent embereknek, amikor feláldozták életüket a máglyán” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 220. o.).

A reformáció lángra lobbantotta az igazság fáklyáját, ami még most is fényesen ragyog. A reformátorok hitének alapja a Szentírás volt, a kegyelem általi üdvösségbe vetett szilárd hitük készített utat az adventmozgalom számára, aminek élére állt William Miller és világszerte még sokan mások.

Isten azért hívta el a Hetednapi Adventista Egyházat, hogy a reformátorok által lefektetett alapra építkezve emelje fel azokat a bibliai igazságokat, amelyeket az évszázadok során az emberek szem elől tévesztettek. Az egyház küldetésének középpontjában Jel 14:6-12 hármas angyali üzenetének hirdetése áll, ami az Úr utolsó figyelmeztetése a vég felé rohanó világnak.

Az üzenet közvetítése felkelti a János apostol által sárkányként ábrázolt Sátán haragját: „Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék a többi utódjával, akik megőrzik az Isten parancsolatait, és akiknél megvan Jézus bizonyságtétele” (Jel 12:17, ÚRK). Tanulmányozni fogjuk a nagy küzdelem utolsó eseményeit is, beleértve Isten szeretetének a pokol minden hatalmassága és ereje fölött aratott győzelmét, ami elvezet majd az új ég és új föld megteremtéséhez.

Bár a mostani negyedév tanulmányainak is a Biblia az alapja, Ellen G. White: A nagy küzdelem c. könyvének tematikus vázlatát fogjuk követni e hatalmas téma vizsgálata során. Minden leckében feltüntettük, a könyv mely fejezeteit vesszük alapul benne, így segédanyagként lehet majd használni a további tanulmányozás és ismertetés közben, hogy mindannyian egyre jobban megismerhessük „Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét” (Ef 3:19).

Mark Finley, a nemzetközi ismertségű evangélista Connecticutból, az Egyesült Államokból származik. 2005-2010 között a Generál Konferencia alelnökeként szolgált. Nyugdíjba vonulása után a Generál Konferencia elnökének tanácsadója lett. Mark Finley-nek és feleségének, Ernestine-nek három gyermeke és öt unokája van.

Clifford R. Goldstein

főszerkesztő

Néhány megjegyzés a magyar kiadáshoz

Tanulmányunkban a bibliai idézeteket többnyire a Károli-féle fordításban közöljük. Más idézeteknél zárójelben olvasható a forrás megjelölése. Számos idézet, valamint a bibliai könyvek neve és rövidítése az újonnan revideált Károli-bibliafordítás (rövidítve: ÚRK, Budapest, 2012, Veritas Kiadó) szerint szerepel. Szintén gyakran idézünk még a Magyar Bibliatársulat 2014-ben kiadott, revideált új fordításából (rövidítve: RÚF). Ha az idézetben egy, az oldalon már ismertetett műre hivatkozunk, akkor használjuk az i. m. (idézett mű) rövidítést.

Érdemes ellátogatni a Bibliatanulmányok internetes oldalára: www.bibliatanulmanyok.hu. A web-oldal formátuma letisztult és könnyen áttekinthető, egy helyen megtalálunk rajta minden szolgáltatást: az írott tanulmányt, a Tanítói mellékletet, a White-idézeteket, a hanganyagot, valamint a hetenkénti videobeszélgetéseket és a Misszió DVD-t. Az oldal nemcsak számítógépen, hanem táblagépen és okostelefonon is elérhető.

Az érdeklődőket várjuk a Facebook Bibliatanulmányok csoportjában az alábbi címen: https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/.

Az adott heti bibliatanulmánnyal kapcsolatos beszélgetés megtekinthető a PAX Tv adásában csütörtökönként 17.00 órai kezdettel, valamint a Bibliatanulmányok honlapján, illetve kérhető e-mailben, videoüzenetként.

Továbbra is szeretettel ajánlom a Tanítói mellékletet és a White-idézetek gyűjteményét, mindkettő külön kiadványként is beszerezhető.

Zarkáné Teremy Krisztina

a magyar változat szerkesztője

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: