Zsoltárok – ahol Isten és ember szíve találkozik

A Zsoltárok a Biblia legszebb imádságainak és énekeinek gyűjteménye, a hívők generációinak ima- és énekeskönyve. Szavait hívők, királyok, poéták, papok – igazak és megtérő bűnösök – dicsőítve, örömmel, szomorúan vagy elkeseredetten mondták és énekelték magányuk csendjében, vagy nyilvánosan.

A könyv különleges szerepe annak tulajdonítható, hogy míg a Biblia legtöbb része hozzánk szól, a Zsoltárok a nevünkben, értünk, velünk szólalnak meg. Áldás, reménység, megújulás forrása ez a könyv, önreflexióra vezet, ugyanakkor rácsodálkozunk Isten hatalmára általa. Felszabadít, amikor az ember a mélységből kiált fel, és magával ragadó, amikor újból átadja életét Istennek. Nem meglepő tehát, hogy sokan úgy érzik: a Zsoltárok a saját érzelmeikkel rezonálnak, a megélt tapasztalataikra emlékeztetnek, ezért személyes imájukként mondják el azokat. Luther elementáris erővel írt A zsoltárok könyvéről: „Hol találhatunk nemesebb szavakat az öröm kifejezésére, mint a dicsőítő és hálaadó zsoltárokban? Általuk bepillanthatunk a szentek szívébe, mintha egy csodaszép virágos parkot látnánk, vagy mintha betekinthetnénk a mennybe… Vagy hol találni mélységesebb, a bűnbánatot jobban kifejező, szomorúbb szavakat, mint a fájdalmas panaszzsoltárokban? Ezek révén betekintést nyerünk a szentek szívébe, mintha a halálba, a pokolba néznénk, olyan sötét és borús a kép, amit Isten haragjának váltakozó árnyai festenek… Érthető tehát, hogy miért is A zsoltárok könyve a szentek szeretett olvasmánya. Mindenki, bármilyen helyzetben találhat olyan zsoltárt, amire éppen szüksége van, amit annyira találónak érez, mintha pontosan az ő kedvéért született volna. Nincs még egy könyv, amelyben ehhez fogható vagy különb szavakra lelnénk” (Martin Luther: Selection From His Writings. szerk. John Dillenberger, New York, 1962, Anchor Books, 39-40. o.).

Énekeljük és imádkozzuk a Zsoltárokat, hogy mi is tapasztaljuk az életet átformáló erőt, mint a hívők számtalan más generációja, akik A zsoltárok könyvének szavaival dicsőítették Istent, mondták el kéréseiket, tettek bűnvallást, fejezték ki panaszukat és hálájukat a kegyelmes és igazságos Mindenható Istennek!

Vajon szükséges tanulmányozni is a Zsoltárokat? Mint a Szentírás többi részének, e könyv megírásának is vannak konkrét történelmi, teológiai és irodalmi összefüggései. Tanulmányunk célja, hogy A zsoltárok könyvének világát közelebb hozzuk a mai olvasóhoz. Figyelembe kell venni, hogy Isten népének, sőt magának Jézusnak, a testet öltött Úrnak az imáit találjuk benne, amelyek ugyanakkor Jézusról szóló imádságok is, Isten kijelentései az emberiségnek. A Zsoltárok vizsgálatának másik feladata, hogy Istennek azokról a tetteiről tanuljunk, amelyeket végbevitt a világért a múltban, tesz a jelenben, valamint a jövőben Jézus Krisztusban és általa.

A zsoltárok könyve százötven költeményből áll, de a gyűjtemény nem véletlenszerű válogatás, még ha annak is tűnhet. Bemutat egy lelki utat, amit Isten sok gyermeke végigjár. Az út az Isten mindenható hatalmában erősen gyökerező és az általa biztosított hittel kezdődik, amikor a jó jutalmat, a gonosz pedig büntetést kap. A tanulmányunkban előre haladva azonban látni fogjuk, mi történik, ha a hit rendezett világa kihívásokkal szembesül, ha rossz fenyegeti. Akkor is uralkodik Isten? Hogyan énekelhetnek a hívők az Úrnak idegen földön?

A vágyunk, hogy A zsoltárok könyve erősítsen az életutunkon, naponta találkozzunk általa Istennel, szív a szívvel, egészen addig a napig, amikor szemtől szemben láthatjuk majd Jézus Krisztust!

Dragoslava Santrac PhD. ószövetséges teológus, a Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciájának központjában a Hetednapi Adventista Enciklopédia főszerkesztője. Ő a szerzője a Hetednapi Adventista Nemzetközi Bibliakommentárban a Zsoltárok 76-150 szakaszát feldolgozó kötetnek.

Clifford R. Goldstein főszerkesztő

Néhány megjegyzés a magyar kiadáshoz

Tanulmányunkban a bibliai idézeteket többnyire a Károli-féle fordításban közöljük. Más idézeteknél zárójelben olvasható a forrás megjelölése. Számos idézet, valamint a bibliai könyvek neve és rövidítése az újonnan revideált Károli-bibliafordítás (rövidítve: ÚRK, Budapest, 2012, Veritas Kiadó) szerint szerepel. Szintén gyakran idézünk még a Magyar Bibliatársulat 2014-ben kiadott, revideált új fordításából (rövidítve: RÚF). Ha az idézetben egy, az oldalon már ismertetett műre hivatkozunk, akkor használjuk az i. m. (idézett mű) rövidítést.

Érdemes ellátogatni a Bibliatanulmányok internetes oldalára: www.bibliatanulmanyok.hu. A web-oldal formátuma letisztult és könnyen áttekinthető, egy helyen megtalálunk rajta minden szolgáltatást: az írott tanulmányt, a Tanítói mellékletet, a White-idézeteket, a hanganyagot, valamint a hetenkénti videobeszélgetéseket és a Misszió DVD-t. Az oldal nemcsak számítógépen, hanem táblagépen és okostelefonon is elérhető.

Az érdeklődőket várjuk a Facebook Bibliatanulmányok csoportjában az alábbi címen: https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/.

Az adott heti bibliatanulmánnyal kapcsolatos beszélgetés megtekinthető a PAX Tv adásában csütörtökönként 17.00 órai kezdettel, valamint a Bibliatanulmányok honlapján, illetve kérhető e-mailben, videoüzenetként.

Továbbra is szeretettel ajánlom a Tanítói mellékletet és a White-idézetek gyűjteményét, mindkettő külön kiadványként is beszerezhető.

Zarkáné Teremy Krisztina

a magyar változat szerkesztője

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: