Áldott, ki jő az Úr nevében

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Zsoltárok 2; 22; 23; 89:28-33;

János 10:11-15; Kolossé 1:16; Zsidókhoz 7:20-28

„A kő, amelyet az építők megvetettek, szegletkővé lett! Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink előtt” (Zsolt 118:22-23)!

A zsoltárok könyve tanúságot tesz Krisztus személyéről és szolgálatáról, a megváltási terv szerint végzett munkájának szinte minden aspektusát láthatjuk benne. Életének és munkájának előképeit, az arra vonatkozó bámulatos pontosságú jövendöléseket találjuk ebben az iratban.

A Zsoltárokban kinyilatkoztatott témák között van Krisztus istensége, fiúsága, engedelmessége, Isten temploma iránti féltő szeretete, az, hogy Ő a Jó Pásztor, elárultatása, szenvedése, a csontját nem törik meg, halála, feltámadása, mennybemenetele, papsága és királyi uralma. Mindez benne van a Zsoltárokban, hosszú évszázadokkal azelőtti jövendölésként, mielőtt testben megjelent volna.

Nem is csoda például, hogy amikor az emmausi úton Jézus a szolgálatáról beszélt a tanítványoknak, visszautalt a Zsoltárokra (Lk 24:44). Azt akarta, hogy bizonyítékot találjanak arra, ki is Ő valójában.

Íme néhány zsoltár, amelyek előképe Krisztusban teljesedett: Zsoltárok 24, 45, 72, 101 (a tökéletes Király és Bíró), Zsoltárok 88 és 102 (Isten szenvedő Szolgájának imái).

A zsoltárosok panaszaiban, hálaadásában, dicsőítésében, valamint igazságtételért és szabadulásért esdő kiáltásaiban visszhangzanak Krisztus imái, amelyeket a világ megmentéséért mondott.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2024. 1. negyedév

A zsoltárok könyve

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: