TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA

A mai korban a bölcsesség megszerzését sokan nem tartják olyan kívánatosnak, mint a boldogság biztosítását, inkább boldogok akarnak lenni, mint bölcsek. Azonban lehetünk vajon igazán boldogok, élhetünk valóban teljes életet isteni bölcsesség nélkül? A Zsoltárok világosan nemet mondanak erre. Jó hír viszont, hogy nem is kell választanunk a bölcsesség és a boldogság között. Az Istentől jövő bölcsesség igazi boldogságot ad.

A héber nyelvből vett egyszerű példa jól illusztrálja ezt a pontot. A héberben a „lépés” szó (’ásúr) hangzása nagyon hasonlít a boldog szóhoz (’ásár). A fordításban ez ugyan nem jön át, azonban fontos az üzenete: „lépéseink” az Isten útján „boldog” élethez vezetnek (Zsolt 1:1; 17:5; 37:31; 44:19; 89:16; 119:1). A Bibliában sem a bölcsesség, sem a boldogság nem elvont fogalom, hanem valóságos tapasztalat, ami az Istennel való kapcsolatban található, ha a hívő tiszteli, dicsőíti Istent, erőt kap tőle és bízik benne. „Az ÚR titka azoknál van, akik őt félik; és szövetségével oktatja őket” (Zsolt 25:14, ÚRK).

„Hála legyen az Úrnak a szemünk elé tárt kellemes és barátságos emlékekért! Úgy gyűjtsük egybe szeretetből fakadó ígéreteit, hogy azok minden időben a szemünk előtt legyenek. Isten Fia elhagyja Atyja trónját, és istenségét emberi alakba öltözteti, hogy az embert Sátán hatalmából megválthassa; győzelme megnyitja számunkra az egeket, és bepillantást enged az isteni dicsőség birodalmába; az elbukott emberiség megmenekülése az örvényből, amely bűnbe sodorta; Istennel való közösségének újbóli visszaállítása, amikor a Megváltóba vetett hit által kiállja a hit próbáját, Krisztus igazságát ölti magára, és trónjához emeltetik fel… mindezek olyan képek, amelyeket Isten azért tár a szemünk elé, hogy ezekről gondolkodjunk” (Ellen G. White: Jézushoz vezető út. Budapest, 2008, Advent Irodalmi Műhely, 87. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Hogyan érhetjük el, hogy Isten Igéje gyönyörűség legyen a számunkra, nem csak tanítások gyűjteménye? Az Isten Igéjéből való táplálkozás hogyan kapcsolódik ahhoz, hogy meg tudjunk maradni Jézus Krisztusban, az Igében (Jn 1:1; 15:5, 7).

2) Mi történik, ha az ember tudatosan, folyamatosan elutasítja az isteni tanítást (Zsoltárok 81; 95)? Miért van ez?

3) Mi az oka, hogy a gonoszság útja időnként vonzóbbnak tűnik az igazak tanácsánál (Zsoltárok 141)? Vagyis mit kezdünk azzal, hogy a gonoszok gyakran sikeresnek tűnnek?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2024. 1. negyedév

A zsoltárok könyve

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: