SZÍVEMBE REJTETTEM IGÉDET

Olvassuk el Zsolt 119:1-16 és 161-168 verseit! Hogyan kell megtartani Isten parancsolatait? Milyen áldások származnak ebből?

A Biblia úgy ábrázolja a hitéletet, mint ami Istennel való zarándoklás („járás”) az igazság ösvényén. Ez akkor tartható fenn, ha a hívők „az Úr törvényé­ben járnak” (Zsolt 119:1), „orcád világosságában” (Zsolt 89:16, RÚF). Nem két különböző dologról van itt szó. Az Isten orcájának világosságában járás magában foglalja a törvény megtartását. Az Úr törvényében való járásnak része az is, hogy az ember teljes szívéből keresi Istent (Zsolt 119:1-2, 10).

A zsoltárok könyve az igaz élet bemutatására használja azt a fordulatot is, hogy „akiknek útja feddhetetlen” (Zsolt 119:1, ÚRK). A „feddhetetlen” vagy „tökéletes” (RÚF) szó az Isten által elfogadható, „hibátlan” (2Móz 12:5, RÚF) áldozatra utal. Hasonlóképpen nem ejthet foltot a bűn szeretete az igaz ember életén, ami élő áldozat (Róm 12:1). A „tökéletes út” vagy „tökéletesség útja” (Zsolt 101:2, 6; lásd még 18:33) azt jelenti, hogy az ember élete helyes, Istennek tetsző irányban halad.

A parancsolatok megtartása nem az isteni rendszabályok törvényeskedő betartását jelenti. Ellenkezőleg, „jó belátása van mindenkinek, aki ezt gyakorolja” (Zsolt 111:10), vagyis „józan eszű” (ÚRK; lásd még 1Krón 22:12). Az egész emberre vonatkozik, nem csupán a külsőséges cselekedeteire. Az életben egymástól elválaszthatatlan hozzáállást ír le a „feddhetetlenség”: a parancsolatok megtartása és Isten teljes szívből való keresése (Zsolt 119:1-2).

Isten parancsolatai a világra vonatkozó akaratának kinyilatkoztatásai. Bölcsességre tanítják az embert, hogyan éljen szabadságban és békében (Zsolt 119:7-11, 133). A zsoltáros gyönyörködik a törvényben, mert az biztosítja Isten hűségéről (Zsolt 119:77, 174).

„Nagy a békessége a törvényedet szeretőknek, és nem botlanak el” (Zsolt 119:165, ÚRK). A botlás képe az erkölcsi romlást írja le. Isten Igéje olyan a zsoltáros számára, mint a mécses (Zsolt 119:105, ÚRK), véd a kísértésektől (Zsolt 119:110).

Krisztus mivel példázta Isten Igéjének erejét (Mt 4:1-11)? Milyen erőt jelent tehát, ha valaki eltökéli a szívében, hogy engedelmeskedik Isten törvényének?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2024. 1. negyedév

A zsoltárok könyve

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: