Ne csak beszélj, inkább tegyél valamit!

Évekkel ezelőtt az egyik adventista magazinban közöltek egy történetet egy félelmetes mocsárról. Az emberek közül, akik megpróbáltak átkelni a rajta átvezető ösvényen, sokan beleestek. A haldoklók kiáltása elhallatszott a közeli faluig. Szörnyű volt.

A falu lakói tanácskozást tartottak. Nem is egyet, hanem sokat. Többféle elmélet és terv született: elemezték a helyzetet, ill. megoldási javaslatokat állítottak össze. Azonban egyebet nem tettek, csak folytatták a találkozókat és a megbeszéléseket. A témáról többen disszertációt írtak, még vendégelőadókat is hívtak az ügyben. Garázsvásárokat tartottak, hogy legyen elég pénz azoknak az ellátására, akik oly sok órát áldoztak a megbeszéléseken való részvételre. Végül annyi pénz gyűlt össze, hogy abból már építhettek egy hangszigetelt termet, hogy a megbeszéléseket ne zavarhassa meg a haldoklók segélykiáltása, de senki nem segített azokon, akik bajba kerültek. Ahogy senki nem tett semmit azért sem, hogy megakadályozzák az áldozatok számának növekedését. Csak beszéltek az ügyről.

Feltételezhető, hogy sem a gyülekezet, sem a szombatiskolai csoport nem akar olyan lenni, mint ebben a faluban az emberek. Szeretünk együtt lenni, együtt imádkozni, gondolkodni, megosztani dolgokat és beszélgetni. Azonban vágynunk kell valami többre: tenni valamit azokért, akik körülöttünk élnek. Változást akarunk a közösségeinkben és a körülöttünk lévő világban, hiszen szeretnénk, hogy a munka befejeződjön és Jézus visszatérjen. A negyedévi Bibliatanulmány célja, hogy kimozduljunk és tegyünk valamit.

Sok megkapó bibliai történetet vizsgálunk majd meg. Olvasunk lelkesítő tapasztalatokat és illusztrációkat. Tanulunk olyan anyagokból, amelyek segítenek, hogy elérjük a szomszédainkat (különösen azokat, akiknek nincs keresztény háttere). Ám mindezek csupán a szemléltetés és a motiválás eszközei lehetnek számunkra. Az igazi fókusz, minden tanulmány lényege a hetek csütörtöki napjához kapcsolódik: a kihívás, hogy indulj el, és tegyél valamit!

Teológiai szemlélettel, eszközökkel látunk el és ötleteket adunk a munkához. A csütörtöki részek által egyre nagyobb kihívásokban lehet részed. Könnyebb dolgokkal kezdünk, aztán a negyedév előrehaladtával fokozatosan (vagy kevésbé fokozatosan) a kihívás nehézsége is nő. A cél mindannyiunk számára: részt venni a kihívásban, imádkozni a Szentlélek vezetéséért, alkalmazni a megtanultakat, majd a következő héten néhány percet szánni arra, hogy megbeszéljük, hogyan is ment a dolog. Ez nem a dicsekvés ideje, hanem annak megbeszélése legyen, hogy mi ment jól, mi kevésbé. Az elmondottak alapján a csoport tanácsokat adhat. A személyes és a közös imalisták pedig egyre hosszabbak lesznek.

Azt akarjuk, hogy emlékezzetek erre a negyedévre, és ne csupán a megőrzött gondolatok, a lebilincselő történetek vagy a mély teológiai tartalmak miatt. A vágyunk az, hogy úgy tekintsünk vissza majd erre az időszakra, mint amikor alázatos erőfeszítéseinket felhasználva a Szentlélek missziós csodákat tett Isten nevének tiszteletére és dicsőségére.

A Bibliatanulmány megírásának idején a Globális Missziós Központok igazgatói a következők voltak: Petras Bahadur, Richard Elofer, Kleber Gonçalves, Clifmond Shameerudeen, Doug Venn, Greg Whitsett. Az ő munkájukat segítette Gary Krause, az Adventista Misszió igazgatója, Homer Trecartin, a Globális Missziós Központok nyugalmazott igazgatója, valamint Jeff Scoggins, globális missziós tervező igazgató. Ők közösen írták ezt a tanulmányt. További információ a www.GlobalMissionCenters.org honlapon található.

Clifford R. Goldstein főszerkesztő

Néhány megjegyzés a magyar kiadáshoz

Tanulmányunkban a bibliai idézeteket többnyire a Károli-féle fordításban közöljük. Más idézeteknél zárójelben olvasható a forrás megjelölése. Számos idézet, valamint a bibliai könyvek neve és rövidítése az újonnan revideált Károli-bibliafordítás (rövidítve: ÚRK, Budapest, 2012, Veritas Kiadó) szerint szerepel. Szintén gyakran idézünk még a Magyar Bibliatársulat 2014-ben kiadott, revideált új fordításából (rövidítve: RÚF). Ha az idézetben egy, az oldalon már ismertetett műre hivatkozunk, akkor használjuk az i. m. (idézett mű) rövidítést.

Érdemes ellátogatni a Bibliatanulmányok internetes oldalára: www.bibliatanulmanyok.hu. A web-oldal formátuma letisztult és könnyen áttekinthető, egy helyen megtalálunk rajta minden szolgáltatást: az írott tanulmányt, a Tanítói mellékletet, a White-idézeteket, a hanganyagot, valamint a hetenkénti videobeszélgetéseket és a Misszió DVD-t. Az oldal nemcsak számítógépen, hanem táblagépen és okostelefonon is elérhető.

Az érdeklődőket várjuk a Facebook Bibliatanulmányok csoportjában az alábbi címen: https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/.

Az adott heti bibliatanulmánnyal kapcsolatos beszélgetés megtekinthető a PAX Tv adásában csütörtökönként 17.00 órai kezdettel, valamint a Bibliatanulmányok honlapján, illetve kérhető e-mailben, videoüzenetként.

Továbbra is szeretettel ajánlom a Tanítói mellékletet és a White-idézetek gyűjteményét, mindkettő külön kiadványként is beszerezhető.

Zarkáné Teremy Krisztina

a magyar változat szerkesztője

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: