Beteljesített misszió

Olvassuk el Jel 21:1-4 és 21:22–22:5 verseit! Milyen jelenetek játszódnak le a szemünk előtt?

Paradicsomi hely lesz az új föld! A halál és a bűn eltűnik, Sátán és a gonoszság megsemmisül. Találkozni fogunk szerető Megváltónkkal és szeretteinkkel. Az új földet minden nemzetség és nyelv képviselői népesítik majd be. A Generál Konferencia Misszióbizottsága meghatározta a Globális Misszió mértékeit, amelyek alapján megállapítható, hogy egy népcsoportot elértnek vagy még el nem értnek lehet-e nyilvánítani. „Elért népcsoportnak” számítjuk azt, amely megfelelő létszámmal és erőforrásokkal rendelkezik ahhoz, hogy külső segítség igénybevétele nélkül hatékonyan tegyen tanúságot az adott közösségben; az istentiszteletek szervezetten folynak, anyanyelvi Bibliával és irodalommal rendelkeznek; vannak közöttük olyan, a népükből származó egyházi vezetők, akik tolmács nélkül képesek bizonyságot tenni a többieknek. Ezzel szemben „el nem ért népcsoportnak” számít az, ahol nincs kellő létszámú hívő adventista közösség, és nem rendelkeznek elegendő erőforrásokkal ahhoz, hogy külső segítség nélkül hatékonyan tegyenek bizonyságot a saját népcsoportjuknak. Minden helyi gyülekezetnek és egyházterületnek be kell azonosítania azokat a népcsoportokat a társadalmukban, amelyeket el kell érniük. Itt az ideje, hogy befektessünk Isten missziójába, tanítványokká tegyünk minden népcsoportot, siettessük Megváltónk visszatérését, azután majd együtt éljünk velük az új földön, amelyet ígért nekünk az Úr!

Kihívás: Hogyan sietteted Krisztus visszatérését? Elülteted-e a remény magvait azok szívében, akiknek szükségük van a jó hírre? „Öntözöd” az elvetett magot az új hívőkben? Segítesz nekik megérteni, mit jelent a Krisztusnak való hűséges engedelmesség? Imádkozzunk lehetőségekért, hogy az újjáteremtett föld ígéretét elmondhassuk a napi imalistán szereplő embereknek!

Kihívásra fel! Talán néhány „tanítványod” készen áll arra, hogy elfogadja Krisztust. Ennek része a gyülekezethez vagy a hívők csoportjához való csatlakozás. Képzeld magad a helyükbe: Milyen lenne, ha először járnál a gyülekezetedben? Milyen élményben lenne részed? Mennyire felkészült a gyülekezeted az új emberek fogadására és mások tanítvánnyá tevésére?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 4. negyedév

Isten küldetése – a mi küldetésünk

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: