A végső krízis

Jézus azt mondta a tanítványainak és nekünk: „Menjetek el azért, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Mindannak megtartására tanítsátok őket, amit én parancsoltam nektek. Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Mt 28:19-20, ÚRK). Ezt hívjuk nagy misszióparancsnak, ami sok tekintetben megegyezik a hármas angyali üzenettel. Felhívás „a föld lakosainak, minden nemzetségnek, törzsnek, nyelvnek és népnek” (Jel 14:6, ÚRK). Ez „a jelenvaló igazság” (2Pt 1:12), ami a nagy misszióparancsban is megtalálható.

Olvassuk el 1Móz 12:3, 1Tim 2:4, 2Pt 3:9 és 1Jn 4:8 verseit! Miért számít Istennek minden embercsoport?

Krisztus szeretete az egész emberiségnek szól, egyetlen népcsoportot sem zár ki. Ellentétben azzal a teológiával, amely azt tanítja, hogy Krisztus csak az eleve elrendelt kiválasztottak rétegéért halt meg, a Biblia világosan kimondja: halála minden emberért történt, függetlenül faji, etnikai vagy bármilyen más tényezőtől. Ha ember vagy, Krisztus érted is meghalt. Pont. Egyetlen kérdés marad mindenki számára: Milyen választ vált ki belőlem az Ő halála? Amikor Jézus visszatér, csak két tábor lesz: akik Sátán hatalmának adták oda magukat a vallási és politikai intézményeken keresztül, ahogyan azt Jelenések 13. és 17. fejezetében láthatjuk, illetve akik teljesen alávetették magukat Jézus Krisztusnak, akiknek a hitét az mutatja, hogy „megtartják az Isten parancsolatait” (Jel 14:12). Az embereknek kezdettől fogva volt bizonyítékuk arra, hogy kicsoda Isten: igazságos és szerető Atya (Róm 1:18-21). Ezért az elmúlt koroktól fogva mindenkit az alapján ítél meg az Úr, hogyan működött együtt vele, miként élte az életét – függetlenül attól, hogy mennyit értett meg az üzenetből (Róm 2:11-16). A vég idején viszont egyre erősödik a polarizáció, a két táborra szakadás, és nem fogják többé tiszteletben tartani a lelkiismereti szabadságot. Az emberekre nyomást gyakorolnak, hogy Sátán pártjához csatlakozzanak. Ezért haladéktalanul hirdetni kell az evangéliumot, le kell leplezni Sátán tényleges szándékait. Pontosan erről szól a hármas angyali üzenet és a mi küldetésünk.

Maradjunk még annál a pontnál, hogy Krisztus személyesen érted halt meg! Mi válthat ki egy emberben olyan gondolatot, hogy lehet olyasmi a múltjában, amiért Krisztus kereszthalála nem volna elegendő váltság?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 4. negyedév

Isten küldetése – a mi küldetésünk

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: