Efezus: Jézus követése nehéz időkben

Az Efezusi levélben Pál azokról a hívőkről számol be, akik keresztény hitük jelentőségével küzdöttek a missziónak a városukban történt izgalmas korai eseményeit követően.

Korábban Pál hatására felbolydult a Római Birodalom negyedik legnagyobb városának a gazdasági élete. Ekkorra viszont már félreállították az útból az apostolt, börtönbe vetették. Az onnan írt levelében aggodalmát fejezte ki, hogy a hívők talán elcsüggednek (Ef 3:13) és elfeledkeznek arról, mit jelent Jézus tanítványának lenni Efezus kifinomult, nagyvárosi és velejéig pogány kultúrájában. A hallgatóság már kereszténnyé lett, Pál levelének hangneme mégis toborzó jellegű. Újra meg akarja őket nyerni a hit számára, hogy ismét feltüzelje a Krisztus iránti buzgalmukat és felkeltse a lelkesedésüket, mivel a részei lehetnek Isten nagy földi vállalkozásának, az egyháznak.

A keresztény hit teljes mértékben Krisztusról szól, Pál szavaiból is sugárzik az iránta érzett csodálat és imádat. Ha az ingatag tanítványok újból szilárd lábakon akarnak állni, azt úgy tudják elérni, ha visszaszerzik első szeretetüket Jézus iránt és újult erővel bíznak kegyelmében, hatalmában. Ezért az apostol kiemeli Krisztus mennyei felmagasztaltatását mindazon hatalmak és istenek fölé, amiknek az imádata csábította az efezusi hívőket. Jézus személyére összpontosul a korszakokra szóló isteni terv. A hívők alkotta egyház pedig fontos szerepet játszik abban a tervben, hogy Isten mindeneket egyesítsen Krisztusban.

Pál szándéka az volt, hogy az efezusi hívők megújítsák hűségüket az Úr iránt. Nem egyszerűsíti le számukra a tanítványság követelményeit. Részletesen taglalja, hogy milyen a keresztény magaviselet és közösség. Újból és újból példákkal érzékelteti, hogy a hívők Lélektől vezérelt, Krisztust tisztelő és Isten által irányított istentiszteletre hivatottak. Jézus tisztelete hat a tetteikre és a beszédükre. Ha szeretik Őt, a társaikat is tisztelik és értékelik, ellent tudnak állni a kultúrájukban olyannyira elterjedt rosszindulatú és szexuálisan romlott magatartási mintáknak. Gyülekezeti és családi kapcsolataikban Jézus önfeláldozó példáját veszik alapul, így tisztán be tudják mutatni az emberi élet új mintáját Efezus többi lakosának.

Levele java részében az apostol kifejezi, mennyire lelkesíti az új életforma, amit Isten egyházának tagjaiként élhetünk meg. Főként az a gondolat tölti el friss erővel, hogy az egyházban Isten eggyé kovácsolja az emberiség egymástól eltávolodott szegmenseit – zsidókat és pogányokat. Lehetőségük van bemutatni Isten új társadalmának és eljövendő országának tulajdonságait, ha egységben élnek ott, ahol általában ellenségeskedésre számítanak az emberek.

Pál négy metaforát fejleszt ki az egyházra, miközben azt kutatja, hogy mi a jelentősége az Isten egyházához való tartozásnak. A hívők alkotják Krisztus testét, így fejezik ki Jézus iránti elkötelezettségüket és egymással való egységüket. Ők az élő templom, amit Krisztus golgotai áldozatával épített fel Isten tiszteletére. Ők Jézus menyasszonya, aki várja a nagy esküvőt, amikor a Vőlegény eljön, hogy magával vigye. Az utolsó metaforával azt fejezi ki Pál, hogy újra be akarja vonni a hívőket a keresztény hit körébe, mivel ők Krisztus serege, ami az Ő nevében és Isten erejéből küzd a sötétség erőivel a békéért, miközben várja Jézus visszajövetelét.

Az Efezusi levél tehát kifejezetten olyan időre szól, mint amiben mi is élünk, amikor a világ csábítása és az idő múlása azzal fenyeget, hogy eltompítja a keresztény tanítványok éberségét. Ez az irat Krisztust magasztalja és azt hangsúlyozza, hogy mi a jelentősége annak, ha az egyház tevékeny és aktív tagjaiként követjük Őt, visszajövetele reménységében élve. Ebben a negyedévben kiváltságunk, hogy imádságos szívvel hallgathatjuk az Efezusi levelet, miközben újból átéljük, milyen lelkesítő Jézust követni kihívásokkal teli korunkban.

John K. McVay PhD. a Walla Walla Egyetem elnöke és teológia professzora az Amerikai Egyesült Államok Washington államában, College Place-ben. 2006 óta szolgál az intézményben.

Clifford R. Goldstein

főszerkesztő

Néhány megjegyzés a magyar kiadáshoz

Tanulmányunkban a bibliai idézeteket többnyire a Károli-féle fordításban közöljük. Más idézeteknél zárójelben olvasható a forrás megjelölése. Számos idézet, valamint a bibliai könyvek neve és rövidítése az újonnan revideált Károli-bibliafordítás (rövidítve: ÚRK, Budapest, 2012, Veritas Kiadó) szerint szerepel. Szintén gyakran idézünk még a Magyar Bibliatársulat 2014-ben kiadott, revideált új fordításából (rövidítve: RÚF). Ha az idézetben egy, az oldalon már ismertetett műre hivatkozunk, akkor használjuk az i. m. (idézett mű) rövidítést.

Érdemes ellátogatni a Bibliatanulmányok internetes oldalára: www.bibliatanulmanyok.hu. A web-oldal formátuma letisztult és könnyen áttekinthető, egy helyen megtalálunk rajta minden szolgáltatást: az írott tanulmányt, a Tanítói mellékletet, a White-idézeteket, a hanganyagot, valamint a hetenkénti videobeszélgetéseket és a Misszió DVD-t. Az oldal nemcsak számítógépen, hanem táblagépen és okostelefonon is elérhető.

Az érdeklődőket várjuk a Facebook Bibliatanulmányok csoportjában az alábbi címen: https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/.

Az adott heti bibliatanulmánnyal kapcsolatos beszélgetés megtekinthető a PAX Tv adásában csütörtökönként 17.00 órai kezdettel, valamint a Bibliatanulmányok honlapján, illetve kérhető e-mailben, videoüzenetként.

Továbbra is szeretettel ajánlom a Tanítói mellékletet és a White-idézetek gyűjteményét, mindkettő külön kiadványként is beszerezhető.

Zarkáné Teremy Krisztina

a magyar változat szerkesztője

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: