AZ EGYHÁZ EGYSÉGES SEREGE

Olvassuk el Ef 6:10-20 szakaszát! Mit mond Pál az egyház harcáról? Vajon elsősorban a gonosz elleni egyéni lelki csatáról ír, vagy az egyház kollektív háborújáról a gonosz ellen?

A görög és római háborúkban a győzelem azon múlt, hogy az egyes katonai egységek tagjai mennyire tudtak együttműködni, mennyire támogatták egymást a csata hevében. A barbár harcosok jellemzőjének tekintették az egyéni akciókat a csatában, ami vereségre kárhoztatta őket.

Fontos okok támasztják alá a hadviselésnek az előbb ismertetett szemlélete mellett azt a gondolatot, miszerint Ef 6:10-20 szakaszában Pál elsősorban az egyház gonosz elleni közös harcára utal. 1) Ez a rész az egyházról szóló levél tetőfoka. Különös lenne, ha Pál a magányos keresztény katona képével zárná a levelét, aki egyedül küzd a sötétség erőivel. 2) Az apostol a szakasz végén a keresztények bajtársiasságát emeli ki, amikor imádságra szólít „minden szentekért” (Ef 6:18-20). 3) A legfontosabb pedig, hogy amikor a levél korábbi részében a gonosz erőivel foglalkozik, azokat az egyház, nem pedig az egyes hívő fölé helyezi: „azért, hogy most az egyház által megismertethesse a mennyei fejedelemségekkel és hatalmasságokkal Isten sokféle bölcsességét” (Ef 3:10, ÚRK).

Ef 6:10-20 szakasza tehát nem egy magányos katonát mutat be, aki egyedül száll szembe a sötétséggel. Mint egy tábornok, úgy szólítja meg az egyház hadseregét. Hív, hogy öltsük magunkra a teljes fegyverzetünket és egységes hadseregként, lelkesen, együtt nyomuljunk előre a csatában. Az apostol egy utolsó metaforával zárja az egyházról szóló részletes tárgyalást. Hosszasan jellemzi az egyházat mint Krisztus testét (Ef 1:22-23; 4:1-16), Isten hajlékát/templomát (Ef 2:19-22), Krisztus menyasszonyát (Ef 5:21-33) és végül mint az élő Isten hadseregét. Mivel közeledik az a gonosz nap (Ef 6:13) és a gonoszság elleni hosszas küzdelem utolsó szakaszának nézünk elébe, nincs időnk a lazaságra az Isten iránti elkötelezettség vagy Krisztus többi katonája iránti lojalitás tekintetében.

A nagy küzdelemben hogyan működhetünk együtt, egy testként, hogy támogassuk egymást a gonosz elleni harcban, bármilyen formában is mutatkozzon meg?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 3. negyedév

Az Efézusi levél

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: