Álljatok meg!

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 20:2-4; Róma 13:11-14;

1Korinthus 15:23-24; Efezus 6:10-20; 1Thesszalonika 5:6-8

„Végezetül legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében! Öltsétek magatokra az Isten teljes fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög minden ravaszságával szemben” (Ef 6:10-11, ÚRK)!

A szolga álmos szemmel támolygott ki a szobájából, amikor megdöbbentő jelenet tanúja lett: hatalmas, jól felszerelt ellenséges sereg vette körbe a várost, lovakkal és harci szekerekkel. A szolga dadogva vitte a hírt Elizeus prófétának, majd nyugtalanul kérdezte: „Jaj, jaj, édes uram, mit csináljunk?”

Elizeus így felelt: „Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ővelük.” A válasz mit sem változtatott a szolga arckifejezésén. Elizeus közelebb húzta magához és imádkozni kezdett érte: „Ó, Uram! Nyisd meg, kérlek, a szemét, hogy lásson!” A próféta imája azonnal válaszra talált. A szolga ismét fellépett a várfalra, ám ekkor fellebbent a látható és láthatatlan közötti fátyol. Nem egy, hanem két sereget látott. „Erre megnyitotta az Úr a szolga szemét, és azt látta, hogy íme, a hegy tele van tüzes lovakkal és harci szekerekkel Elizeus körül” (2Kir 6:15-17, ÚRK).

Pál azért imádkozott Ef 6:10-20 részének megírása közben, hogy a hívők tisztább képet kapjanak és meglássák a nagy küzdelem teljes valóságát, illetve reményt meríthessenek abból, amit az bemutat nekik.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 3. negyedév

Az Efézusi levél

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: