TANÁCSOK GYEREKEKNEK

Milyen tanácsot ad Pál a gyerekeknek? Hogyan támasztja ezt alá az Ószövetségből (Ef 6:1-3; lásd még Mt 18:1-5; Mk 10:13-16)?

Hogy jobban értékeljük Pál gyerekeknek szóló tanácsát, el kell képzelnünk, amint hangosan felolvassák Efezus nyüzsgő metropoliszának házi gyülekezeteiben. A „gyermek” szó (görögül ta tekna) több életkorra is utalhat, mivel a gyerek az apa fennhatósága alatt maradt, amíg az apa hatvanéves nem lett (görög szokás szerint) vagy meg nem halt (a római rend szerint). Az itt említett gyerekek elég fiatalok ahhoz, hogy még a szülők neveljék őket (Ef 6:4), ugyanakkor már elég idősek ahhoz, hogy maguk is tanítványok lehessenek.

Pál a keresztény gyülekezetek gyermekeihez szól, és kéri, hogy engedelmeskedjenek a szüleiknek, tiszteljék őket „az Úrban”, azaz, Krisztusban (vö. Ef 5:22; 6:4-5, 7-9). Azt is kéri, hogy tiszteljük a gyerekeket, mint akik szintén Jézus tanítványai, vonjuk be őket az istentiszteletbe tevékeny résztvevőkként. Ez a szakasz alapvetően fontos úgy a gyermeknevelés, mint a gyerekek között végzett szolgálat szempontjából.

Nem abszolút érvényű az apostol engedelmességre történő felszólítása. Amikor a szülők parancsai „ellenkeznek Krisztus követelményeivel, akkor bármily fájdalmas is lehet, Istennek kell inkább engedelmeskedniük, a következményeket pedig rá kell bízniuk” (Ellen G. White: Boldog otthon. Budapest, 1998, Advent Kiadó, 249. o.).

Pál az ötödik parancsolat idézésével zárja a gyerekeknek szóló buzdítását, amivel tanúsítja, milyen nagy értéket tulajdonít a Tízparancsolatnak a keresztény hívők életvezetése tekintetében (ami egyértelmű része Ef 4:1–6:9 szakaszának, főként 4:25, 28; 5:3-14 részének). Megkezdi az idézetet („Tiszteljed a te atyádat és a te anyádat”, Ef 6:2), hozzáfűz egy szerkesztői megjegyzést („ami az első parancsolat ígérettel”, Ef 6:2), majd folytatja és befejezi az idézetet („Hogy jól legyen néked dolgod és hosszú életű légy e földön”, Ef 6:3). Az ötödik parancsolat rávilágít, hogy a szülők tisztelete részét képezi a sikeres emberi életre vonatkozó isteni tervnek. A tisztelet a szülők iránt, még ha nem is tökéletesek, hozzájárul az egészséghez és a jóléthez.

Hogyan támasztják alá ezek a versek a családi kapcsolatok fontosságát?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 3. negyedév

Az Efézusi levél

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: