TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Boldog otthon. Budapest, 1998, Advent Kiadó, „Kölcsönös kötelezettségek” c. fejezet, 98-102. o.

Ellen G. White következetesen bátorítja a házastársakat, hogy tartózkodjanak a másik irányításától: „Ne próbáld kényszeríteni a másikat, hogy engedjen kívánságodnak! Ezt nem tehetitek meg, ha meg akarjátok tartani egymás szeretetét. Legyetek kedvesek, türelmesek, elnézők, belátók és előzékenyek” (i. m. 101. o.)!

Közvetlenül utal Kol 3:18 (és Ef 5:22-24) verse értelmezésére és alkalmazására: „Gyakran teszik fel a kérdést: »A feleségnek ne legyen saját akarata?« A Szentírás világosan kijelenti, hogy a férj a család feje. »Ti asszonyok engedelmeskedjetek a ti férjeteknek...« Ha e parancs itt végződne, akkor elmondhatnánk, hogy a feleségek helyzete nem irigylésre méltó. Nagyon sok esetben ez nagyon nehéz és próbára tevő helyzet, és jobb lenne, ha minél kevesebb házasságot kötnének. Nagyon sok férj megáll e szavaknál: »Ti asszonyok engedelmeskedjetek...«, de olvassuk el ugyanennek a parancsnak végét is: »...amiképpen illik az Úrban« (Kol 3:18)” (i.m. 99. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Tegyük fel, valaki úgy érvel, hogy Ef 5:21-33 szakasza elévült, már nem alkalmazható a keresztény kapcsolatokra, mert olyan házassági mintát erőltetne ránk, ami a férj hatalmára és uralmára összpontosít! Hogyan felelnénk erre? A szakasznak mely részei befolyásolnák a válaszunkat?

2) Hogyan segíthet Pál tanácsa Ef 5:21-33 szakaszában azoknak, akik kihívásokkal teli, küzdelmes házasságban élnek?

3) Egyes keresztények szerint 1Mózes 1-2. fejezeteiben a teremtéstörténet csupán metafora, nem a valóságot mutatja be, mert az evolúció évmilliárdok alatt történt. Milyen tanítás rejlik abban, hogy Pál szó szerint vette a teremtéstörténetet?

4) Időzzünk még az „egy test” gondolatánál! Hogyan segít ez jobban megérteni a házasság szentségét? Miért kell a házastársaknak minden tőlük telhetőt megtenni annak védelméért?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 3. negyedév

Az Efézusi levél

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: