AZ EGYHÁZ KRISZTUS MENYASSZONYA: 2. RÉSZ

Hogyan használja fel Pál az ókori esküvő egyes elemeit, amikor megszólítja a korinthusi keresztényeket? Mikor jelenik meg a menyasszony a Vőlegény előtt (2Kor 11:1-4)?

Az apostol Ef 5:25-27 szakaszában az ókori esküvők egy utolsó elemével úgy mutatja be Krisztust, mint aki: 6) (Önmaga) elé állítja a menyasszonyt. Annak idején a vőfély, a vőfélyek vagy a menyasszony édesapja adta a menyasszonyt a vőlegényhez, semmiféleképpen nem a vőlegény! Itt viszont Pál úgy vázolja fel, hogy Jézus maga elé állítja az egyházat menyasszonyaként.

Pál a házassági szokásokkal és szerepekkel világít rá Krisztusnak az egyházzal való kapcsolatára, méghozzá úgy, mint ami időrendben bontakozik ki: 1) Eljegyzés. Jézus odaígérte önmagát az egyháznak („a menyasszony váltságdíjaként”), ezzel jegyezte el (Ef 5:25). 2) Előkészület az esküvői szertartásra. A Vőlegény tovább fáradozik a menyasszony megszentelésén és megtisztításán (Ef 5:26). 3) Maga az esküvő. Krisztus jelenleg a menyasszony esküvői megjelenésére figyel (Ef 5:27). Ez az rész előretekint a visszajövetelekor sorra kerülő nagy menyegzői ünnepségre, amikor a Vőlegény magához veszi az egyházat mint menyasszonyát, maga elé állítja (Ef 5:27; vö. 2Kor 11:1-2; Kol 1:21-23, 28).

Az ókori esküvők gyakran éjszakai felvonulással kezdődtek (lásd Mt 25:1-13). A vőlegény és kísérete a vőlegény házánál – a pár új otthonánál – találkozott, majd nagy szertartással megindultak együtt. Fáklyákat gyújtottak és boldog, lendületes zenére, vigadozva haladtak a menyasszony apjának háza felé. Ott csatlakozott hozzájuk a menyasszony, esetleg útközben találkoztak a menyasszony menetével, a tömeg pedig az új otthonához kísérte a párt. A vendégek ott egy egész hétig tartó lakodalomba kezdtek, ami az esküvői szertartással végződött, akkor állították a menyasszonyt a vőlegény elé.

Pál erre a felvonulásra és pillanatra utal azzal, hogy Krisztus maga elé állítja az egyházat. Dinamikus képet mutat visszajöveteléről, amit egy jövőbeli esküvőhöz hasonlít, akkor teljesedik be Krisztus és egyháza hosszú eljegyzési időszaka, megtartják az esküvőt.

Milyen üzenetet szűrjünk le ebből a pozitív, boldog és reményteljes képvilágból?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 3. negyedév

Az Efézusi levél

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: