TANÁCSOK KERESZTÉNY FELESÉGEKNEK

Pál egy kapocsként szolgáló szakasszal, Ef 5:21 versével indít, összekötve 5:1-20 részét 5:22-33 verseivel. Amellett érvel, hogy a gyülekezeti tagok engedelmeskedjenek egymásnak (vö. Mk 10:42-45; Róm 12:10; Fil 2:3-4). A hívőknek „Krisztus félelmében” (Ef 5:21, ÚRK) kell így tenniük. Ez az egyik első annak sorában, amikor Pál a Krisztussal való kapcsolatot mutatja be a legfontosabbnak és a legmeghatározóbbnak a hívők életében.

Mire gondol az apostol, amikor buzdítja a gyülekezeti tagokat, hogy engedelmeskedjenek egymásnak? Hogyan értsük ezt (Ef 5:21)?

Az apostol kéri a keresztény feleségeket, hogy úgy „engedelmeskedjenek saját férjüknek, mint az Úrnak” (Ef 5:22, ÚRK). Egyértelművé teszi, hogy minden feleség a saját férjének engedelmeskedjen (lásd még 1Pt 3:1, 5). Vajon azt érti ezen, hogy a feleség úgy engedelmeskedjen a férjének, mintha ő lenne Krisztus? Vagy inkább azt gondolja, hogy a nőnek végeredményben, igazából Krisztusnak kell engedelmeskednie?

Tekintettel Ef 6:7 versére – ahol a szolgákat kéri, hogy úgy szolgáljanak, „mint akik az Úrnak szolgálnak és nem embereknek” – és Kol 3:18 versére – ahol a feleségektől azt kéri, hogy úgy engedelmeskedjenek a férjüknek, „amiképpen illik az Úrban” – az utóbbi nézetet kell előnyben részesítenünk. A feleségek maguk is hívők, akiknek végső soron Krisztust kell tisztelniük a férjük előtt.

Efezus és Kolossé levelei egyaránt Krisztust – egyedül Krisztust – nevezik az egyház, azaz a test Fejének (Ef 1:22; 5:23; Kol 1:18): „Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek” (Ef 5:23). A hasonlat szerint a férj „feje a feleségének” (Ef 5:23), az egyház számára pedig a Krisztushoz való hűség tekintetében példaként szolgál a feleség hűsége a férje iránt. Ez a szakasz szerető, gondoskodó, nem pedig boldogtalan házasság képét feltételezi. Nem szabad ezt a verset semminemű családon belüli erőszak igazolására használni!

Az imént olvasottak fényében miért olyan fontos emlékezni arra, hogy e tanács szerint járjunk el? „Ha a férj nyers, durva, féktelen, önző, érdes, basáskodó férfi, akkor soha ne ejtse ki azt a szót, hogy »a férj feje a feleségének« és annak engedelmeskednie kell mindenben; mert nem ő az Úr; és nem a szó valódi értelmében vett férj” (Ellen G. White: Boldog otthon. Budapest, 1998, Advent Kiadó, 100. o.).


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 3. negyedév

Az Efézusi levél

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: