LÉLEK-IHLETTE ÁHÍTAT (EF 5:18-20)

Ef 5:18-20 szakaszában Pál lelki szemei előtt látja, amint a keresztények istentiszteletre gyűlnek össze. Mit tesznek ekkor?

Ef 5:1-20 utolsó érvével az apostol buzdítja a hívőket, hogy forduljanak el az értelmet eltompító borfogyasztástól, és inkább tapasztalják a Szentlélek jelenlétét és erejét. Tiltja a részegeskedést (talán a görög Ószövetségből idézve Péld 23:31 versét), ami arra enged következtetni, hogy a bölcsesség-irodalomnak az alkoholfogyasztás elleni rendelkezéseire gondol (Péld 20:1; 23:29-35). A részegeskedésből sok rossz fakad: durva, trágár beszéd, meggondolatlanság, erkölcstelenség és bálványimádás (Ef 5:3-14). Ezeket fel kell váltani Isten tudatos, Lélek-ihlette tiszteletével. Olyan fontos Pál buzdítása – miszerint be kell telnünk Szentlélekkel –, hogy Ef 5:19-21 verseiben egy sor igével tovább fokozza („beszélgessetek”, „énekeljetek”, „halát adva”, „Engedelmeskedjetek”, ÚRK).

Az apostol itt az egész közösségre alkalmazza a „teljesedjetek be Lélekkel” (Ef 5:18, ÚRK) kifejezést. Elképzeli, hogy a hívők olyan Lélek-ihlette áhítatra gyűlnek össze, ami táplálja az egységet (Efezusi levél 4. fejezete) és ellentétben áll az én-központú pogány hozzáállással, szertartásokkal (Ef 5:1-18). A korai keresztény istentiszteletnek ebben az ábrázolásában a zenés dicsőítésé a legnagyobb szerep. Ez az igeszakasz Kol 3:16 versével együtt támasztja alá ezt a kijelentést (vö. ApCsel 16:25; Jak 5:13).

A dicsőítésnek van „vízszintes” vetülete, mivel a gyülekezeti tagok az énekléssel bizonyos értelemben egymással beszélgetnek (Ef 5:19). Ugyanakkor a zenei dicsőítés tárgya az Úr, Ef 5:20 verse alapján „a mi Urunk Jézus Krisztus” (ÚRK; vö. Kol 3:16). Ef 5:20 versének hálaadása párhuzamban áll a 19. versben található zenei dicsőítéssel, amit „a mi Urunk Jézus Krisztus nevében az Istennek és Atyának” (ÚRK) kínálunk fel. A „lelki” énekek kifejezésben a „lelki” melléknév (görögül pneumatikosz) fényt vet a Szentléleknek az istentiszteletben betöltött szerepére, mivel a fordulat ihletett vagy Lélekkel teli énekeket ír le. Tehát Pál azt vázolja fel, hogy a korai keresztény áhítatokban a Szentháromság mindhárom tagja tevékenyen részt vett.

Hogyan fokozhatjuk az istentiszteletünk élményét a zenével?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 3. negyedév

Az Efézusi levél

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: