TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Legyen a beszédünk olyan, hogy ne kelljen bűnbocsánatot kérnünk miatta! »És meg ne szomorítsátok az Isten Szentlelkét, aki által megpecsételtettetek a megváltás napjára«… Ha szeretet van a szívünkben, akkor meg akarjuk erősíteni, építeni akarjuk a testvérünket a legszentebb hitben. Amikor olyan szó hangzik el, ami árt a barátunknak vagy a testvérünknek, ne bátorítsuk a gonosz beszédet! Az az ellenség műve. Kedvesen emlékeztessük a beszélőt arra, hogy Isten szava megtiltja az ilyen beszédet” (Ellen G. White: Advent Review and Herald. 1888. június 5.)!

Hogyan változna meg a gyülekezeti közösségünk, ha minden egyes tag a következő fogadalmat tenné és aszerint élne?

1) Azt kívánom, hogy a Hetednapi Adventista Egyház családján belüli és azon kívüli befolyásom pozitív irányú, felemelő, hiterősítő és lelkesítő legyen (Ef 4:29)!

2) Szem előtt tartom, hogy Krisztus egységre és szeretetre hívott el engem! Több erőt fordítok azok megerősítésére, akik olyat tesznek és mondanak, amit helyesnek tartok, ahelyett, hogy azok kudarcaira mutatnék rá, akik szerintem rosszul járnak el (Jn 13:34-35; 17:20-23; Ef 4:1-6; 1Thessz 5:9-11)!

3) Amikor nem értek valakivel egyet, akkor is kinyilvánítom hívő testvérem iránti tiszteletemet. Abból az előfeltételezésből indulok ki, hogy becsületes és elkötelezett Krisztus iránt. Kedvesen, nem durván fejezem ki az ellenvéleményemet (Ef 4:31-32)!

4) Örömmel fogok élni, és mindig keresem a lehetőséget arra, hogy építsem és erősítsem a hittestvéreimet, miközben Krisztus visszajövetelére várok (Ef 4:29-30; Gal 6:2; Zsid 10:24-25)!

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Tekintsük át újból azt a tizenegy részt az Efezusi levélben, ahol Pál bemutatja, hogyan működnek szorosan együtt a Szentháromság tagjai az emberiség üdvözítése céljából! Mit tudhatunk meg a többszörös kiemelés által is a Szentháromságról? Ef 1:3-14, 15-23; 2:11-18, 19-22; 3:1-13, 14-19; 4:4-6, 17-24, 25-32; 5:15-20; 6:10-20 (Ef 6:10 versében „az Úrban” kifejezés Krisztusra utal.)

2) Hogyan alkalmazandó Pálnak a keresztény beszédre vonatkozó tanácsa (Ef 4:25-32) a „digitális kommunikáció” korában, amikor annyira gyakori az online erőszakoskodás és a karaktergyilkosság?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 3. negyedév

Az Efézusi levél

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: