A SZENTLÉLEK EGYSÉGE

Olvassuk el Ef 4:1-16 szakaszát! Hogyan bátorítja Pál a hívőket az egyház egységének erősítésére?

Pál az egységre történő felszólítással két részletben kezdi az Efezusi levél második felét (4-6. fejezetek). Ef 4:1-6 szakaszában először is arra kéri a hívőket, hogy az egységet építő jellemvonásokkal őrizzék „a Lélek egységét” (Ef 4:1-3). Ezt olyan költői felsorolással támasztja alá, ami hét „egy”-ről szól (Ef 4:4-6). Másodszor, Ef 4:7-16 verseiben úgy mutatja be a győztes, felmagasztalt Jézust, mint aki a kegyelem Forrása azokban, akik vezető szerepet vállalnak az evangélium hirdetésében (Ef 4:7-10). Leírja, hogyan járulhatnak ők hozzá minden gyülekezeti taggal együtt Krisztus testének egészségéhez, növekedéséhez és egységéhez (Ef 4:11-16). Az apostol a fejezet elején kéri a keresztényeket: „járjatok úgy, mint illik elhívatásotokhoz, mellyel elhívattatok” (Ef 4:1). A járni igét itt viselkedni, avagy élni értelemben használja (lásd Ef 2:2, 10; 4:17; 5:2, 8, 15). Az elhívással a keresztény hitre való elhívásukra utal (Ef 1:18; 2:4-6, 13). Bátorítja a hívőket, hogy egységben éljenek, amivel az Úr legfőbb tervét tükrözik (Ef 4:9-10). Felszólítással kezd, hogy gyakorolják az egységre vezető értékeket (Ef 4:1-3), így az alázatot, a szelídséget és a türelmet.

Vizsgáljuk meg mindegyik fogalmat!

Pál másutt magyarázza el, mit ért alázat alatt Ef 4:2 versében: „egymást különbnek tartva magatoknál” (Fil 2:3, ÚRK), amit ezek alapján nem önmagunk leértékelésének negatív fényében (lásd Kol 2:18, 23), hanem a másik értékének és szolgálatának pozitív megerősítéseként kell értelmezni. A szelídség (Ef 4:2) az a „tulajdonság, amikor valakit nem kábít el önnön fontossága”, továbbá „udvariasság, figyelmesség, illetve kedvesség” (Frederick Danker, szerk.: Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature. 3. kiad. Chicago, 2000, University of Chicago Press, 861. o.). Végül pedig a türelem (ÚRK; vö. hosszútűrés KAR) azt jelenti, hogy az ember képes kitartani, még ha provokálják vagy próbára is teszik. Ezek a jellemtulajdonságok tehát mind az önteltségtől való elfordulás témája körül csoportosulnak, amikor az ember inkább mások értékére összpontosít.

Alázat, szelídség, türelem. Gondoljuk végig, hogyan egyesítenek bennünket ezek a jellemtulajdonságok! Mivel erősíthetjük magunkban ezeket az értékeket?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 3. negyedév

Az Efézusi levél

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: