Krisztus testének egysége

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Zsoltárok 68:19; Ézsaiás 5:4;

Apostolok cselekedetei 2; 1Korinthus 12:4-11, 27-30;

Efezus 4:1-16; Filippi 2:3

„És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére” (Ef 4:11-12, ÚRK).

Ezópusz egyik meséje „A gyomor és a lábak” címet viseli. Így szól: „A gyomor és a lábak azon vitatkoztak, hogy melyikük a fontosabb. Amikor a lábak azt hajtogatták, hogy ők sokkal erősebbek, mivel ők cipelik a gyomrot, a gyomor így felelt: »De drága barátaim, ha nem vennék magamhoz ételt, semmit sem tudnátok elhordozni«” (Lloyd W. Daly: Aesop Without Morals. New York, 1961, Thomas Yoseloff, 148. o.)!

Pál az emberi testtel lelki tanulságot akart érzékeltetni. A test – és Krisztus teste, az egyház – külön részekből áll, amelyek mind eltérő képességekkel bírnak. Mindnek össze kell dolgozni a test egészségéért. Ef 4:1-16 szakaszában az apostol újra használja ezt a metaforát, amit korábban is hatásosan alkalmazott (Róm 12:3-8; 1Kor 12:12-31). Krisztus a Fej, Ő biztosít tehetséges embereket a test számára, akik segítenek egyesíteni azt, és minden testrész – minden gyülekezeti tag – a képessége szerint hozzájárul az egészhez.

Pálnak az egészséges, egységes testről felvázolt képe segít megérteni, mi Isten célja ránk nézve: hogy részei legyünk a Krisztusban eggyé vált, gyümölcsöt termő egyháznak.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 3. negyedév

Az Efézusi levél

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: