TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Olvassuk el az „Újkori ébredések” c. fejezetet Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 379-411. oldalán!

„Hogyan hozhatjuk összhangba eltörpült lelki állapotunkat ezzel az igével [Ef 3:14-19], ami bemutatja az ismeret teljességét, azt, ami a miénk lehet? Hogyan tekinthet le a menny ránk, akiknek megvolt minden lelki és világi lehetőségünk arra, hogy növekedjünk a kegyelemben, mégsem javítottunk a helyzetünkön? Az apostol nem azért írta le ezeket a szavakat, hogy kínokat okozzon nekünk, megtévesszen bennünket vagy akár magasabbra tegye az elvárásaink mércéjét, majd utána csalódnunk kelljen. Azért írta ezt, hogy megmutassa, mivé válhatunk és mivé kell lennünk, ha Isten országának örökösei akarunk lenni. Hogyan lehetnénk az Úr munkatársai, ha eltörpül a tapasztalatunk? Ismerjük a keresztények kiváltságát, és kutatnunk kellene Isten dolgait a mély, lelki ismeretért, amit az Úr szeretne, ha elsajátítanánk! Valóban elhisszük a Biblia kijelentéseit? Hisszük, hogy eljuthatunk olyan istenismeretre, amit elénk tár ez a szöveg? Elhisszük Isten minden egyes szavát? Hiszünk a próféták és apostolok szavainak meg Jézus Krisztusénak, aki minden világosság és áldás szerzője, akiben minden gazdagság és teljesség megvan? Vajon tényleg hiszünk Istenben és az Ő Fiában” (Ellen G. White cikke, The Advent Review and Sabbath Herald. 1889. október 1.)?

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Vessük össze Pál doxológiáját Ef 3:20-21 verseiben az Újszövetség egyéb dicshimnuszaival: Róm 11:33-36; 16:25-27; Fil 4:20; 2Pt 3:18/b; Júd 1:24-25! Milyen témák, gondolatok vonulnak át ezeken az igeszakaszokon? Hogyan sajátíthatnánk el a hálaadó és dicsőítő lelkületet?

2) Hasonlítsuk össze a görög pléróma („teljesség”) szó négyféle alkalmazását az Efezusi levélben (Ef 1:10, 23; 3:19; 4:13)! Miért lehetett ez a gondolat különösen fontos Pál számára?

3) Az Efezusi levél 3. fejezetében több tettéért dicsőíti Istent az apostol. Ezek közül melyik a leginkább lelkesítő számunkra? Miért?

4) Az apostol a levél első felét éppen úgy zárja, ahogyan azt elkezdte (Ef 1:3-21), az imádság, a dicsőítés nyelvezetével. Magasztalja Isten hatalmát, ami Krisztus és a Szentlélek által jelen van a hívők életében (Ef 3:16-21). Hogyan tapasztalhatjuk még jobban ezt a hatalmat a saját életünkben, ahogyan arról Ellen G. White írt fentebb?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 3. negyedév

Az Efézusi levél

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: