A SZÍVÜNKBEN LAKOZÓ KRISZTUS

Vessük össze Pál korábbi imakérését Ef 1:16-19 részéből azzal, amit Ef 3:14-19 szakaszában kért a hívőktől! Mennyi a hasonlóság?

Ef 3:14-15 verseiben van egy fontos szójáték. Amikor Pál azt mondja, hogy meghajtja a térdét az Atya „előtt, Akiről neveztetik minden nemzetség, mennyen és földön”, akkor a görög „Apa”, patér és „család”, patria szavak közti hangtani kapcsolatot kutatja. Az Efezusi levélben Isten megváltási tervének minden részletre kiterjedő jellegét emeli ki, ami mindent (Ef 1:9-10) és minden időt (Ef 1:21) magába foglal. Itt pedig kijelenti, hogy az Atyához tartozik „minden nemzetség, mennyen és földön”. Minden család (patria) az Atyáról kapja a nevét (patér). Ez nagyon hó hír!

Gondolkozzunk ezen! Istenhez tartozik a családunk, annak minden tökéletlensége és hibája ellenére, nem a sors könyörtelen markában, hanem az Ő gondoskodó kezében van. Szereti a nem tökéletes családokat, az Ő nevét viselik, az övéi.

Ef 3:16-19 szakaszában az apostol azt kéri Istentől, hogy gazdag lelki életet adjon a hívőknek, amit jellemez a Szentlélek jelenlétének belső tartása (Ef 3:16), a bennük lakozó Krisztussal való bensőséges kapcsolat (Ef 3:17) és a megtisztult, határozott lelki öntudat („a szeretetben meggyökerezve és megalapozva”, Ef 3:17, ÚRK).

Miközben Pál dicsőíti Istent a hívőknek adott átfogó áldásokért, nem három, hanem négy dimenzióról ír: „a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága” (Ef 3:18). Nem mondja el, hogy mire vonatkoztatja e dimenziókat, bár egyértelműen valami fontosnak a roppant méretét írják körül. Érdekes fejtörő a Biblia tanulmányozói számára! Vajon ez Isten bölcsességét (vö. Jób 11:5-9, ami négy kiterjedést használ), hatalmát (vö. Ef 3:16-17) jelöli, vagy talán Ef 2:19-22 szakaszának lelki templomára utal (vö. Ez 43:13-16, ami négy dimenziót használ; Ám 7:7-8; Jel 11:1-2)? Talán az lenne a legjobb, ha a négy dimenzióban Krisztus hatalmas szeretetének (Ef 3:19) leírását látnánk: „megérthessétek… mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága” (Ef 3:18) – ez párhuzamos a következő szakasszal: „megismerjétek a Krisztusnak… szeretetét” (Ef 3:19; vö. Róm 8:35-39). Akárhogyan is értelmezzük a szavait, jó hírt közvetítenek!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 3. negyedév

Az Efézusi levél

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: