TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Olvassuk el Krisztus felmagasztalásáról a következő két írást Ellen G. White tollából!

„Miután Krisztus a mennyei kaput átlépte, angyalok imádata közben megkoronázták. Amint ez a szertartás véget ért, a Szentlélek gazdagon áradt a tanítványokra, és Krisztus valóban megdicsőíttetett azzal a dicsőséggel, amellyel öröktől fogva rendelkezett Atyjánál. A Lélek pünkösd napi kiárasztásával a menny azt üzente: a Megváltó ünnepélyes felkenetése megtörtént. Ígérete szerint elküldte követőire a mennyből a Szentlelket annak jeléül, hogy mint pap és király, átvett minden hatalmat mennyen és földön, és népének Felkentje lett” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 25. o.). „Az Atya karjaival átöleli Fiát és azt mondja: »Imádják őt az Istennek minden angyalai« (Zsid 1:6). Kibeszélhetetlen örömmel a fejedelemségek és hatalmasságok elismerik az élet Fejedelmének a felsőbbségét. Az angyalok serege arcra borul Krisztus előtt, miközben boldog kiáltás tölti meg a menny összes udvarát. »Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást« (Jel 5:12).

A diadalénekek összekeverednek az angyalok hárfáinak a muzsikájával, míg a mennyből kicsordulni látszik az öröm és a dicséret. Az elveszettet megtalálták. A mennyből fenséges hangok csendülnek, amelyek azt hirdetik: »A királyiszékben ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké« (Jel 5:13)” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 740-741. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Gondolkozzunk el Jézus felmagasztaltatásán a „már” és „még nem” vonatkozásában! Milyen értelemben igaz, hogy Krisztus már – azaz „most” – Úr „mindenek fölött” (ÚRK), így a neki alárendelt ördögi hatalmak fölött is? Továbbá milyen értelemben tekint a jövőbeli beteljesülés felé mindenek fölötti uralma – azaz a „még nem” (lásd 1Kor 15:24-28)?

2) Mennyire élünk már most annak a fényében, hogy Krisztus Úr mindenek fölött? Vagy pedig mennyire élünk a többi, bukott erő hatalma alatt, amelyek ereje egyre inkább csak apad? Honnan tudhatjuk, hogy melyik melyik? Hogyan tarthatjuk magunkat távol a gonosz erőitől, amelyek ugyan már vereséget szenvedtek, de még mindenütt ott vannak a világunkban?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 3. negyedév

Az Efézusi levél

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: